Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Från kommunstyrelsen 31 augusti

En detaljplan för Idrottsvägen i Skänninge, skatteväxlingen av kollektivtrafiken mellan Landstinget och kommunerna och Europeiska trafikantveckan stod bland mycket annat på dagordningen vi kommunstyrelsens möte.
Kommunen och Trafikverket ska bygga en vägtunnel under järnvägsspåret som korsar Idrottsvägen i Skänninge. Därför måste en del av fastigheten Isolatorn 4 överlåtas till kommunen och klassas som vägmark. Kommunstyrelsen beslöt att byggnadskontoret ska ändra detaljplanen så att marken går att använda för tunnelbygget.

Planläggning för handel?


En exploatör som äger fastigheten Tanken 1 i Mjölby vill köpa kommunens fastigheter Hantverkaren 9 och 10, Mjölby 41:23 och en bit av Mjölby 40:4 om området planläggs. Kommunstyrelsen gav byggnadskontoret i uppdrag att pröva planläggning för handel (inte för livsmedel), kontor och/eller industri som inte är störande.

Medborgarna ska gå och cykla


För att motivera medborgare att gå, cykla och använda kollektivtrafik så mycket som möjligt, beslutade kommunstyrelsen att Mjölby kommun ska delta i Europeiska Trafikantveckan 16-22 september i år.

Energibidrag 


Energikontoret Östra Götaland  verkar för att utveckla  regionens energi- och klimatarbete 2012-2016.  Kommunstyrelsens beslöt att fortsätta bidra till arbetet med en krona per invånare och år.

EU-projekt 


Lagmansskolan har fått 11 898 kronor för sin medverkan i EU-projektet  "Different and the same".

Tillägg till kulturplanen


Kultur- och fritidsförvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande över Östsams förslag till kulturplan för Östergötland.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom yttrandet men tillägger att det är viktigt att öka satsningarna på scenkonst med tanke på kompetensutvecklingen, att studieförbunden ska ta en mer aktiv del i kulturlivet och att kulturplanen ska belysa vilka visioner som finns för utvecklingen av kulturen i vår region. Styrelsen saknar även redovisning av hur de statliga kulturpengarna ska fördelas.

Landstinget tar över 


Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige att besluta att landstinget ska vara kollektivtrafikmyndighet i Östergötland och att landstinget övertar kommunernas kostnader för kollektivtrafik och länsfärdtjänst. Förslaget innebär också en skatteväxling från kommunerna till landstinget med 42 öre från 2012.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in