Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av man som framställer en väggmålning
Fotografi av man som framställer en väggmålning

Vill du börja på Kulturskolan?

Anmälan

Anmälningsblankett finns i vår broschyr om du har den. Här nedan finns också en  anmälningsblankett att fylla i och skicka/lämna till oss. Anmälan måste vara undertecknad av målsman för att vara giltig. När du blivit antagen får du en skriftlig eller muntlig kallelse.

Anmälningsblankett till KulturskolanPDF

Du kan med fördel anmäla dig elektroniskt.
Klicka på denna länk  E-tjänst kulturskolan länk till annan webbplats

Du kan anmäla dig när som helst under året.

Avanmälan

Om du fortsätter i samma ämne behåller du din plats till dess vi får in en avanmälan. Denna ska göras av målsman till Kulturskolans expedition per mejl, telefon eller vid ett besök. Du pratar självklart också med din lärare och lämnar tillbaka ditt låneinstrument (om du har ett sådant) eller drillutrustning i samband med att du slutar.

Betalning

Faktura skickas kort efter terminsstart, och ska betalas om man påbörjat undervisningen.

Alla barn och ungdomar som vill ska kunna delta i Kulturskolans aktiviteter! Hjälp med att betala terminsavgiften kan förmedlas till den som har stort behov. Kontakta enhetschef Tina Herrgårdh för mer information.

Antagningspolicy

1. Elev som haft uppehåll
2. Elever som gått i vår förberedande undervisning
3. Inflyttad elev med påbörjad undervisning i annan kommun
4. Elev som stått i kö i ett år eller mer
5. Ålder (äldst går först)

Vi har lång kö till ämnet piano. Köer brukar också uppstå till ämnena slagverk, trumset och elbas.

Vi reserverar oss för att tid och plats för kurserna kan komma att ändras.

PUL-information
för ansökan/avanmälan till Kulturskolan

Kontakt: Kulturskolan se kontaktrutan till höger.
Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden
Ändamål med behandlingen: Handläggning av ansökan till Kulturskolan, underlag för fakturering
Uppgiftsmottagare: Lärare, schemaläggare, fakturahandläggare
Personuppgiftsombud: Lotta Björkman, Kultur- och fritidsförvaltningen, Mjölby kommun, 595 80  Mjölby

Kontakt

Enhetschef

Tina Herrgårdh
Telefon: 0142-857 30

 

Assistent

Tommy Öster
Telefon: 0142-857 55

 

Lärartelefon 0142-157 57
Fax: 0142-802 28

kulturskolan@mjolby.se

 

Postadress: Kulturskolan, Lagmansgatan 34 595 52 MJÖLBY

Innehåll: Tina Herrgårdh
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-21
Publicerad: 2017-10-03

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in