Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Från kommunstyrelsens möte 8 juni

På sitt möte 8 juni åkte kommunstyrelsen på studiebesök för att se hur bygget med dubbelspåret och riksväg 50 fortskrider. Efter studiebesöket diskuterades bland annat tilläggsanslag för stora prisökningar och tillsyn av rökfria skolgårdar.
- Projekt Bana-Väg är enormt och kommer att få stor betydelse för vår kommuns framtid, ja för hela traktens framtid. Vi får betydligt bättre förutsättningar för både näringsliv och arbetsmarknad, säger kommunalråd Carina Jönsson.

Utbildningslokaler 


Behov och nyttjande av utbildningslokaler för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning har utretts av förskole- och skolnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i samverkan med tekniska kontoret.

Rapporten, som överlämnats till kommunstyrelsen som underlag för budgetarbetet, visar bland mycket annat att antalet platser på förskolorna i Mjölby tätort är för få, i Skänninge och Mantorp finns nog med utrymme men Vallens förskola behöver renoveras.

Flera grundskolor har problem med ventilationen och omfattningen ska kartläggas. Om ventilationsproblemen kan lösas kommer grundskolelokalerna att räcka de närmaste åren.

På längre sikt behöver antalet klasser för 6-åringar i Mjölby tätort bli fler om inte klasserna ska bli för stora. Gymnasiet kan inte avvara lokaler de närmaste åren men elevutvecklingen ska följas noga så att lokaler kan användas av grund- och förskola om det behövs.

Prisökningar


Alla förvaltningar har tillfrågats om de köper varor och tjänster som utsatts för stora prisökningar. Tekniska kontoret har ökade kostnader på grund av prisökningar för fjärrvärme, byggentreprenader, vatten och avlopp och asfaltsbeläggning. Omsorgs- och socialnämnden har en ökad kostnad för leasingbilar. Kommunstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige att tekniska kontoret får ett tilläggsanslag på 680 000 kronor och att omsorgs- och socialnämnden får 440 000 kronor.

Tillsyn enligt tobakslagen 


Länsstyrelsen har frågat hur Mjölby kommun sköter tillsynen enligt tobakslagens paragraf om rökfria skolgårdar. Kommunen svarar länsstyrelsen att man inte har gjort några tillsynsbesök på skolgårdarna under 2010 men att en plan för tillsyn ska upprättas under 2011. Därefter ska tillsyn och uppföljning genomföras.

Avslutat partnerskap 


Kommunstyrelsen beslutade att avsluta kommunens partnerskap i nätverket Samverkande Elitklubbar i Fjärde Storstadsregionen eftersom utnyttjandet av nätverket varit så lågt.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480