Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Från kommunstyrelsens möte 31 maj

På kommunstyrelsens sista sammanträde i maj stod bland annat markförsäljning till Max Hamburgerrestauranger AB, fördjupad översiktsplan för Skänninge stad och de ekonomiska konsekvenserna av det ändrade huvudmannaskapet för kollektivtrafiken på dagordningen.
Kommunstyrelsen godkände förslaget till ett köpeavtal som innebär att Max Hamburgerrestauranger AB köper mark på Viringeområdet i Mjölby.

Justering av översiktsplanen


Kommunstyrelsen  beslöt att förslaget till ny översiktsplan för kommunen ska justeras bland annat när det gäller texter om Väderstads sammanhållna bebyggelse, djurhållning, samhällsutveckling i strandnära lägen och stoppområde för vindkraft. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till översiktsplan.

Fördjupad översiktsplan för Skänninge stad 


Kommunstyrelsen beslöt att förnya och aktualisera ett uppdrag om fördjupad översiktsplan för Skänninge stad. Detta bland annat på grund av trafikomläggningen av riksväg 32/50, dubbelspåret, pendeltågstationen och de nya kunskaper de arkeologiska utgrävningarna har medfört.

Kommunmål


Kommunstyrelsen diskuterade även förslag till kommunmål i styrdokumentet Mål och budget 2012.

Dyrare än väntat


17 maj beslutade kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till att landstinget ska vara kollektivtrafikmyndighet i Östergötland från och med 2012 och att det ska ske en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget. I beslutsunderlaget anges en ökad kostnad på 2,8 miljoner kronor, en tillfällig utjämning mellan kommunerna i länet skulle mildra kostnaderna de första åren.

Nu visar det sig att den verkliga kostnaden för Mjölby kommun blir 7,1 miljoner kronor. Landstinget har skickat kompletterande information om den verkliga kostnadsförändringen för varje kommun. Kommunstyrelsen menar att detta bör påverka utformningen av utjämningen mellan kommunerna så att den sker under en längre period och beslöt att delge kommunfullmäktige den nya informationen.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat
Till kommunstyrelsens sida

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in