måndag 17 december 2018

Från kommunstyrelsen 27 april

På sitt möte 27 april informerades kommunstyrelsen bland annat om VM i plöjning, anropsstyrd trafik och överförmyndarverksamheten.
Kommunstyrelsen tog del av bokslutsprognosen 2011-03-31. Prognostiserat resultat blir +8,0 miljoner kronor jämfört med budget på 11,4 miljoner kronor. Förvaltningarna tillsammans ligger på -11,3 miljoner kronor där tekniska kontoret har ett stort underskott för snöröjning. Flera förvaltningar förväntas ha underskott. På plussidan finns skatteintäkterna som är 7,7 miljoner kronor högre än budget. Kommunstyrelsen beslutade att lägga bokslutsprognosen till handlingarna.
 

Ny alkohollag, nya avgifter


Vid årsskiftet trädde en ny alkohollag i kraft. Den innebär bland annat att den som ansöker om serveringstillstånd ska göra kunskapsprov i kommunal regi.

De nuvarande prövningsavgifterna föreslås kompletteras med nya avgifter:

  • Provsmakning av alkoholdrycker, 3000 kronor.
  • Cateringföretag, pemanent serveringstillstånd för slutna sällskap, 6000 kronor.
  • Ansökan om gemensamt serveringsutrymme 3000 kronor.
Omsorgs- och socialnämnden föreslår även att det ska kosta 1000 kronor att göra kunskapsprov när man ansöker om serveringstillstånd. Kommunstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt omsorgs- och socialnämndens förslag.
 

Höjd avgift för trygghetslarm


Omsorgs- och social nämnden vill höja avgifterna för trygghetslarm från 169 kronor i månaden till 190 kronor i månaden. Man vill också höja avgiften för städ, inköp och tvätt från 337 kronor i månaden till 370 kronor i månaden. Kommunstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige besluta enligt förslaget från omsorgs- och socialnämnden.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat.
Till kommunstyrelsens sida

Innehåll: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-02-25
Publicerad: 2011-04-28

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480