tisdag 16 januari 2018
Mjölby kommun
Vattenfall. Foto: Andreas Smith

Från kommunstyrelsen 13 april

På dagordningen för kommunstyrelsen möte 13 april stod bland annat en redovisning av organisationsförändringarna inför mandatperioden 2007-2010 och beslut om ny socialchef.
Kommunstyrelsen informerades om motiv och utgångspunkter för bildandet av en regionkommun i syfte att skapa förutsättningar regional tillväxt och säkerställa långsiktiga förutsättningar för hälso- och sjukvården.

En utvärdering av sammanslagningen av omsorgs- och socialnämnderna och dess förvaltning inför mandatperioden 2007-210 redovisades. Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

Styrelsen informerades om arbetet med att förbereda för att kommunens råd i frågor rörande funktionsnedsättning ska knytas till kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta ett förslag om förändring av reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsen beslutade även föreslå fullmäktige att partistödet för 2011 ska utgå från 2010 års nivåer efter en uppräkning med 1,5 procent och att kommunstyrelsen ska ansvara för en översyn av stödet inför budgetbeslut för planperioden 2012-2014.

I Östergötland har landstinget och kommunerna en styrgrupp för att bland annat ta fram beslutsunderlag inför de förändringar som ska göras inför den nya kollektivtrafiklagen som börjar gälla 2012. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige att anta styrgruppens förslag till förändringar.

Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta Pirjo Ohvo som chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

Innehåll: Mia Högberg
Uppdaterad: 2011-04-15
Publicerad: 2011-04-14

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480