Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Från kommunstyrelsen 13 april

På dagordningen för kommunstyrelsen möte 13 april stod bland annat en redovisning av organisationsförändringarna inför mandatperioden 2007-2010 och beslut om ny socialchef.
Kommunstyrelsen informerades om motiv och utgångspunkter för bildandet av en regionkommun i syfte att skapa förutsättningar regional tillväxt och säkerställa långsiktiga förutsättningar för hälso- och sjukvården.

En utvärdering av sammanslagningen av omsorgs- och socialnämnderna och dess förvaltning inför mandatperioden 2007-210 redovisades. Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen till handlingarna.

Styrelsen informerades om arbetet med att förbereda för att kommunens råd i frågor rörande funktionsnedsättning ska knytas till kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta ett förslag om förändring av reglementen för kommunstyrelsen och nämnderna.

Kommunstyrelsen beslutade även föreslå fullmäktige att partistödet för 2011 ska utgå från 2010 års nivåer efter en uppräkning med 1,5 procent och att kommunstyrelsen ska ansvara för en översyn av stödet inför budgetbeslut för planperioden 2012-2014.

I Östergötland har landstinget och kommunerna en styrgrupp för att bland annat ta fram beslutsunderlag inför de förändringar som ska göras inför den nya kollektivtrafiklagen som börjar gälla 2012. Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige att anta styrgruppens förslag till förändringar.

Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta Pirjo Ohvo som chef för omsorgs- och socialförvaltningen.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480