Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Från kommunfullmäktiges möte 22 mars

På kommunfullmäktiges möte 22 mars informerade Östrafiks VD, styrelser till kommunala bolag valdes och den nya alkohol- och drogpolitiska policyn diskuterades.

Östrafiks VD informerade om den nya kollektivtrafiklagen, vinterns problem med trafiken och om satsningarna på utbyggd kollektivtrafik och nya tåg.

Medborgarförslag 

I ett medborgarförslag föreslås att återvinningscentralen ska ordna loppmarknad. Kommunfullmäktige överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
 
Ett annat medborgarförslag föreslår höjd skatt med 25 öre. Kommunfullmäktige tar upp frågan när skatten för 2012 ska diskuteras.

Ny arbetsordning 

Fullmäktige beslöt att anta en ny arbetsordning för kommunfullmäktige. Ändringarna gäller hur ledamöterna är placerade i fullmäktigesalen och ordningen för hur medborgarförslag ska tas om hand.

Kommunala bolag 

Till styrelse för Bostadsbolaget i Mjölby AB valdes Jörgen oscarsson (S) som ordförande och Gunilla Brynell-Johansson (FP) som viceordförande. Övriga ledamöter blev Anita Andersson (S), Göran Hugo (S) och Claes Andersson (M).
 
Till styrelse för Gillestugan i Skänninge Fastighets AB valdes Miko Månsson (S) som ordförande och som vice ordföande Jan Åberg (M). Ledamot av styrelsen är också Jan Åberg (M).

Till styrelse för för Mjölby-Svartådalen Energiverk AB valdes Cecilia Vilhelmsson (S) som ordförande och Curt Karlsson (FP) som vice ordförande. Övriga ledamöter är Anne-Marie Pettersson (S), Jacob Rosenqvist (MP) och Pontus Lindvall (M).

Styrelseledamöter i Stiftelsen Sommen Blev Jörgen Oskarsson (S) och Lennart karlsson (M).

Till ordförande i Fastighets AB Mjölby Industribyggnader, FAMI, valdes Carina Jönsson (S), vice ordförande blev Monika Gideskog (M) och till övriga ledamöter valdes Miko Månsson (S), Mikaela Höjdevall (MP), Håkan Wass ( KD) och Jim Kellander (FP).

Förslag till policy återremitterades 

Kommunfullmäktige återremitterade  förslaget till ny policy för det alkohol- och drogförebyggande arbetet i kommunen.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat.
Till kommunfullmäktiges sida

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in