Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Tematräffar

Som anhörig är du ovärderlig. För att du ska ha en bra möjlighet att vara med och påverka och skapa en bättre situation för dig och din närstående ordnar vi tematräffar några gånger om året.

Med dessa tematräffar vill vi stärka dina kunskaper och samtidigt får du chansen att möta andra i samma situation. Tematräffarna planeras och arrangeras utifrån behov och aktuella ämnen. Ta gärna kontakt med Anhörigstöd för mer information.

Anhörigstöd

Anhörigkonsulent: Maud Steen
Telefon: 0142-859 27
anhorigstod@mjolby.se

Medborgarservice

Telefon: 0142-859 95 medborgarservice@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in