tisdag 20 februari 2018
Mjölby kommun

Från kommunstyrelsens sammanträde 16 februari

På dagordningen stod bland annat information om budgetuppföljning och om en hastighetsplan.
Omsorgs- och socialförvaltningen informerade om förslag till detaljbudget 2011. Kommunstyrelsen fick också information om budgetuppföljningen och en kort bokslutsinformation. Detaljbudgeten för kommunstyrelsens förvaltning fastställdes.
 

Ny hastighetsplan


Styrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige att godkänna inriktningen för ny hastighetsplan i Mjölby kommun och att tekniska kontoret ska implementera hastigheterna enligt plan.

Sociala kriterier vid upphandling?


Regionförbundet Östsam har bett att få ett remissvar om rapporten  "Arbete för alla?" Regionförbundet vill bland annat veta om kommunen tänker föra in sociala kriterier i samband med upphandlingar. I sitt remissvar ställer sig kommunstyrelsen mycket positiv till sociala företag. Styrelsen tar dock inte ställning till om sociala kriterier ska finnas med som krav vid upphandlingar eftersom det inte är säkert att det ges utrymme för det enlig lagen om offentlig upphandling.

Projekt för vattenförvaltning 


Ett EU direktiv ställer krav på att nationella vattenadministrationer ska organiseras, det berör kommunerna som ansvariga för mark- och vattenanvändning. Mjölby kommun har genom Sweco Environment erbjudits hjälp med planering inför arbetet med vattenförvaltningen. Projektet ska genomföras tillsammans med kommuner i Blekinge och Värmland. Kommunstyrelsen beslutar att Mjölby kommun ska delta i projektet och beviljar de 40.000 kronor det kommer att kosta.
 
Protkollet läggs ut på hemsidan när det är justerat
Till kommunstyrelsens sida

 

 

 

 

 

Innehåll: Mia Högberg
Uppdaterad: 2011-02-21
Publicerad: 2011-02-21

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480