Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Kommun & politik

Kommun & politik

Förvaltningar, kontor

I förvaltningarna arbetar anställda tjänstemän, de är inte är politiskt tillsatta. Varje förvaltning och kontor hör till en politisk nämnd. Förvaltningscheferna är ansvariga inför respektive nämnd. 

Tjänstemännen utreder olika ärenden och ser till att kommunstyrelsens kommunfullmäktiges och nämndernas beslut blir genomförda.

Kommunstyrelsens förvaltning är sekretariat åt kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Till förvaltningen hör kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, it-avdelningen, tillväxtkontoret, medborgarservice och personalavdelningen. Kommunchef och chef för förvaltningen är Dag Segrell.

Miljökontoret och Räddningstjänsten är gemensamma för Mjölby och Boxholms kommuner.

 

Förvaltningar och kontor

Förvaltning

Chef

E-postadress

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell

mjolbykommun@mjolby.se

Byggnadskontoret

Jimmy Johansson

byggnad@mjolby.se

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ulf Johansson

kulturofritid@mjolby.se

Miljökontoret

Jenny Asp-Andersson

miljo@mjolby.se

Omsorgs- och socialförvaltningen

Joachim Samuelsson

social@mjolby.se

Räddningstjänsten

Johan Forsgren

raddning@mjolby.se

Service- och teknikförvaltningen

AnnKristin Rådberg

tekniska@mjolby.se

Utbildningsförvaltningen

Christer Lordh

utbildning@mjolby.se

 

 

 

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480