Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Lönneberga

Lönneberga är en avdelning för de minsta barnen, 1-3 år. Barnen delas ofta in i två olika grupper, för att varje barn ska få ut mesta möjliga av vår verksamhet.

babblarna

Babblarna som vi använder oss mycket av i verksamheten.

Vi fokuserar på att arbeta med språk och kommunikation med läroplanen som aktivt verktyg.

Genom skapande, rörelse och musik får barnen tillägna sig kunskaper på ett lekfullt sätt. Vi arbetar med tecken som stöd (TAKK), babblarna, bilder samt annat konkret material som hjälpmedel.

Miljön anser vi har en stor betydelse för barnens kreativitet och lärande. Därför lägger vi stor vikt vid att arrangera miljön på ett sätt som inspirerar till lekfulla möten.

Vi är ute varje dag på vår stora fina gård, om tillfälle ges besöker vi platser i vår närmiljö.

Utforskar löven under en mysig höstpromenad

Barnen utforskar löv under en mysig höstpromenad. Vilken färg har det? Hur ser lövet ut? Vilken form?

Prästgårdslidens förskola

Förskolechef
Amra Avdispahic
Telefon: 0142-850 25 amra.avdispahic@mjolby.se

Administratör
Carina Rohman
Telefon: 0142-859 67
carina.rohman@mjolby.se

Sjuk- och friskanmälan
ska göras direkt
till avdelningarna

Saltkråkan: 0142-853 66

Lönneberga: 0142-850 29

Villekulla: 0142-853 06

Bullerbyn: 0142-850 45

Adress: Prästgårdsliden 16
595 42 Mjölby

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in