Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Vindkraft

I Mjölby kommun är vindförhållandena gynnsamma för vindkraft. I dagsläget finns det ett fyrtiotal vindkraftverk uppförda i kommunen.
Vindkraftverk vid Tungelunda. Foto: David Hansevi

Vindkraften är en fråga som berör och engagerar många människor. Vindkraften är en förnyelsebar energikälla som man från statligt håll har ambitionen att utveckla och bygga ut. Vindkraftutbyggnad är dock inte problemfritt och vindkraftverk kan påverka människor och natur negativt.

Vindkraftsetableringar prövas enligt två olika lagstiftningar. Dels som bygglov enligt Plan- och bygglagen, samt som anmälan eller tillstånd enligt Miljöbalken.

Prövningen enligt Miljöbalken kan antingen ske av Miljönämnden som anmälan eller av länsstyrelsen som tillstånd. Var prövningen sker beror antingen på etableringens storlek eller om vindkraftsprojektören frivilligt väljer att söka tillstånd. Bygglov ansökes hos Byggnads- och räddningsnämnden.

Enstaka mindre vindkraftverk (gårdsverk) med en totalhöjd på mindre än 50 meter kräver endast bygglov. Se riktlinjerPDF för gårdsverk.

Karta GISlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster över etablerade samt ansökta vindkraftverk i Mjölby kommun.

Blankett
Årsrapport för vindkraftverkPDF

Innehåll: David Hansevi

Senast publicerad: 2016-02-29

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: David Hansevi

Senast publicerad: 2016-02-29

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Miljökontoret & byggnadskontoret

Telefon 0142-850 00
miljo@mjolby.se
byggnad@mjolby.se

Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11
Postadress: Mjölby kommun, 595 80, Mjölby