Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Luftföroreningar

Frisk luft utan skadliga föroreningar är en förutsättning för att människor och natur ska må bra. Luftföroreningar bidrar bland annat till försämrad hälsa hos människor och djur samt till övergödning och försurning.

Luftkvaliteten i Mjölby kommun är övervägande bra. Det pågår ett kontinuerligt arbete med att övervaka luftkvaliteten och förebygga dålig luftkvalitet.

Luftövervakningen i Mjölby kommun

I Mjölby kommun genomförs varje år beräkningar av olika luftföroreningar så som partiklar (PM10) och kvävedioxid (NO2) på några utvalda gator. Mjölby kommun har även mätt partiklar under 2011 och 2012 vid Kungsvägen. 

Östergötlands luftvårdsförbund

Mjölby kommun är medlem i Östergötlands luftvårdsförbund. Östergötlands Luftvårdsförbund är en sammanslutning av företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som påverkar luftmiljön eller har intressen i luftvårdsfrågor. Förbundet bedriver övervakning av luftföroreningar och hur dessa påverkar miljön.

Har du frågor om luftkvaliteten i Mjölby kommun är du varmt välkommen att kontakta miljökontoret.

Mer information

Mätningar och gamla mätresultat, rapporter etc. återfinns på Luftvårdsförbundets hemsida.

Innehåll: David Hansevi

Senast publicerad: 2018-02-07

Senast ändrad av: David Hansevi

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: David Hansevi

Senast publicerad: 2018-02-07

Senast ändrad av: David Hansevi