Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Brandfarlig vara

För att du ska få hantera och förvara brandfarliga och explosiva varor krävs det att du har god kunskap om vad som gäller. Det finns ett omfattande regelverk som talar om hur du ska göra.

På MSB:s hemsida kan du läsa om allt som berör brandfarlig vara. Länk till den avdelningen på deras hemsida finns här: Brandfarliga och explosiva varorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster .

Brandfarlig vara i hemmet

Du får förvara brandfarlig vara utan tillstånd upp till en viss mängd. Vad som gäller enligt regelverket kan du läsa om genom att öppna denna publikation:

Hantering brandfarlig vara i hemmetPDF

Publikationen tar exakt upp vad som gäller när du ska förvara brandfarlig vara i hemmet, den är framtagen av Sprängämnesinspektionen.

Gasolgrillar har blivit populära i hemmen runt omkring i landet. Många som skaffar sig en sådan grill vet nog egentligen inte med sig hur pass farlig gasol kan vara om det hanteras på fel sätt. MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har tagit fram en bra broschyr där du kan läsa om det mesta som berör gasol för hem och fritidsmiljö, den tar bland annat upp hur du ska förvara din gasoltub på bästa sätt. Broschyren finns att ladda ner här:

Gasol för hem och fritidsmiljöPDF

Tillstånd brandfarlig vara

I tabellen anges vilken mängd brandfarlig vara som är tillståndspliktig.

Tillståndspliktig tabell för brandfarlig varaöppnas i nytt fönster

Sprängämnesinspektionen har en författningssamling som handlar om tillstånd vid hantering av brandfarlig vara, den finns att ladda ner här:

SÄIFS 1995:3PDF

Skulle det vara som så att din verksamhet hanterar brandfarlig vara som överstiger tillåten mängd är det väldigt viktigt att söka tillstånd för den hanteringen.

För att söka tillstånd i Mjölby Kommun ska du använda blanketten som finns till höger på denna sida. I kommunen är det Räddningstjänsten som har hand om tillstånd samt tillsyn av brandfarlig vara.

Föreståndare för brandfarlig vara

Vid hantering av brandfarlig vara krävs det också att man har en föreståndare i verksamheten, även en ställföreträdare ska finnas.

Varför man just ska ha en föreståndare för brandfarlig vara beror på att Räddningstjänsten ska kunna kontakta någon i verksamheten som vet exakt vilka ämnen det rör sig om och vilka risker det finns. Det är också viktigt att föreståndaren har god lokalkännedom vid händelse av brand eller läckage.

För att ansöka om föreståndare till brandfarlig vara ska du använda blanketten som finns till höger på denna sida.  

Kontakt

Räddningschef

Johan Forsgren
Telefon: 0142-854 02

johan.forsgren@mjolby.se

 

Brandmästare

Torbjörn Karlsson
Telefon: 0730-60 28 53

torbjorn.karlsson@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in