Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Alla elever ska få det stöd de behöver

Alla barns utveckling diskuteras i arbetslagen, där pedagogerna på skola och fritidshemmet ingår. Arbetslagen informerar rektor om behov av särskilt stöd hos barnen. Arbetslagen och föräldrar har möjlighet att ta kontakt med elevstödsenheten eller skolsköterskan för att få hjälp och stöd. 

Skolsköterskan

Skolsköterskan Lena Andersson är kopplad till vår skola.
Hon går att nå på telefon 0142-858 43 eller 073-060 27 80

Psykolog, kurator, specialpedagog...

På skolkontoret i Mjölby finns elevstödsenheten. Här ingår skolpsykolog, kurator och specialpedagog.  
Klicka här för att läsa mer om elevstöd

Kontakt

Rektor

Sara Andersson
Telefon: 0142-852 97

sara.andersson@edu.mjolby.se
normlosaskolan@mjolby.se

 

Sjukanmälan

SMS: 076-125 26 49

Telefonsvarare: 0142-36 02 49

 

Adress: Normlösa skola, Skeppsåsvägen 4, 596 93 Skänninge

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480