Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Samverkan mellan hem och skola

Alla föräldrar är varmt välkomna till oss. Vi uppskattar om föräldrar kommer med idéer och förslag, även om det inte alltid är möjligt för oss att genomföra dem. Huvudansvaret för elevernas fostran ligger på hemmet, därför tycker vi det är viktigt att få synpunkter och förslag. Genom att ge god information hoppas vi kunna underlätta för dig som förälder.

Fritids skickar fortlöpande hem informationsbrev till hemmen.

Frånvaro

Skolan förväntar sig att all frånvaro anmäls till skolan respektive fritidshem på morgonen på telefonnummer 076-125 26 49 alternativt 0142-36 02 49  (telefonsvarare) Var vänlig uppge namn, klass och datum.

Om vi saknar något barn på morgonen och inte hört något tar vi kontakt med föräldrar, detta för att vi ska vara säkra på att inget hänt på vägen till skolan. Vi är tacksamma om föräldrar förser oss med uppgifter som har betydelse för hur barnet mår.

Föräldraråd

Skolan har ett föräldraråd, Normlösarådet, som träffas cirka fyra gånger per läsår för att diskutera övergripande frågor. Föräldrar som har frågor kan vända sig till sina klassrepresentanter.

Mötena hålls i matsalen.

Protokoll Normlösarådet 24 april 2018PDF

Kontakt

Rektor

Sara Andersson
Telefon: 0142-852 97

sara.andersson@edu.mjolby.se
normlosaskolan@mjolby.se

 

Sjukanmälan

SMS: 076-125 26 49

Telefonsvarare: 0142-36 02 49

 

Adress: Normlösa skola, Skeppsåsvägen 4, 596 93 Skänninge

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480