Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Medborgarundersökningar

Vartannat år gör Statistiska centralbyrån (SCB) en medborgarundersökning åt Mjölby  kommun. Resultaten blir sedan blir en del av kommunens planerings- och utvecklingsarbete.

2017 var det 528 personer i åldrarna 18-84 som valde att besvara enkäten. Av dessa valde 125 medborgare att lämna sina synpunkter.
Medborgarundersökning 2017PDF

2015 var det 574 personer i åldrarna 18-84 år som valde att besvara enkäten. Av dessa valde 101 medborgare att lämna sina synpunkter.
Medborgarundersökning 2015PDF

2013 var det 602 personer i åldrarna 18-84 år som valde att besvara enkäten. Av dessa valde 123 medborgare att lämna sina synpunkter. Medborgarundersökning 2013PDF

2011 besvarades enkäten av 540 personer i åldrarna 18-84 år. Av dessa valde 105 medborgare att lämna sina synpunkter.
Medborgarundersökning 2011PDF

2009 besvarades enkäten av 550 personer i åldrarna 18 till 84 år enkäten.  Invånarna lämnade också egna synpunkter, 89 enkäter innehöll 146 synpunkter. Medborgarundersökning 2009

2007 besvarade 620 personer i åldrarna 18 till 84 år enkäten. 150 personer lämnade egna synpunkter. Medborgarundersökning 2007PDF

Kommunen bra plats att bo på

Undersökningarna visar att medborgarna är nöjda med kommunen som en plats att leva och bo på. I jämförelse med de 131 kommuner som deltog i undersökningen under 2017 får Mjölby kommun ett högre betyg när det gäller arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, bostäder, kommunikationer och kommersiellt utbud. I jämförelse med de andra kommunerna i undersökningen kan fler medborgare i Mjölby kommun rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen.

Medborgarna ger högre betyg än genomsnittet till förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, stöd för utsatta personer, gång- och cykelvägar, gator och vägar, idrotts- och motionsanläggningar, miljöarbete, renhållning och sophämtning och vatten och avlopp.

Möjligheterna till inflytande på kommunala verksamheter och beslut uppfattas som goda. Jämfört med genomsnittsresultatet får Mjölby kommun högre betyg när det gäller information, påverkan och förtroende.

År 2017 valde 125 medborgare att lämna sina synpunkter.
 
Om Du har frågor eller synpunkter kring medborgarundersökningen är du välkommen att kontakta:
Biträdande kommunchef Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56
E-post: carina.brofeldt@mjolby.se

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00 mjolbykommun@mjolby.se

Biträdande kommunchef
Carina Brofeldt
Telefon: 0142-851 56 carina.brofeldt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2018-02-06

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Carina Brofeldt

Senast publicerad: 2018-02-06

Senast ändrad av: Mia Högberg