Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Rök från vedeldning

Eldning av ved är en gammal och beprövad uppvärmningsform som, om den sköts på rätt sätt, är skonsam mot miljön. Ibland uppstår dock problem till följd av vedeldning.

Information till dig som eldar med ved

Brister i anläggning och vedeldning som ej sköts på rätt sätt kan ge upphov till höga utsläpp av både hälso- och miljöfarliga ämnen. Det är därför av största vikt att den som eldar med ved iakttar största möjliga försiktighet, både för värna om den egna hälsan och för att undvika olägenheter och störningar för omkringboende.

Enligt lag är den som eldar med ved skyldig att försäkra sig om att eldningen inte medför olägenheter för omgivningen (2 kap 3 § Miljöbalken). Ett första steg i arbetet med att undvika risk för olägenheter till följd av vedeldning, är att följa kommunens riktlinjer. Utöver riktlinjerna så ska försiktighetsåtgärder vidtas, för att minska risken för olägenheter och störningar till följd av vedeldning.

Riktlinjer för braskaminer och vedpannor:

  • BraskaminerPDF
  • VedpannorPDF

För tips och råd kring vedeldning, se Naturvårdsverkets broschyr Elda rätt.

Gå till broschyren Elda rättPDF

Om du störs av vedeldning

Ta i första hand kontakt med den som är orsak till störningen och påtala att du upplever olägenheter till följd av dennes vedeldning. Det ger den som eldar möjlighet att förändra sitt eldande, så att risken för störningar och olägenheter minimeras. Ofta är den som eldar inte medveten om att eldningen orsakar störningar och det krävs sällan några stora förändringar av eldningsrutiner och/eller anläggning för att störningen ska upphöra. Hör av dig till miljökontoret om kontakten med den som eldar inte leder till förbättring. 

Miljönämnden och miljökontorets roll

Miljönämndens och miljökontorets ambition är i första hand att problem och olägenheter i samband med eldning ska undvikas eller lösas genom information och rådgivning. I enskilda fall, där eldning bedrivs på ett sätt som bedöms strida mot bestämmelserna i Miljöbalken, kan miljönämnden besluta om tvingande åtgärder i form av förelägganden eller förbud (26 kap 9 § Miljöbalken).

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480