Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet

I kommunens Vision 2025, sägs att att alla medborgare i kommunen ska känna sig trygga och säkra. Dessutom finns det lagar som kräver att kommunen arbetar aktivt med skydd mot olyckor och krisberedskap.

I Mjölby kommuns handlingsprogram för  trygghet och säkerhet, redovisas hur vi arbetar med frågorna, vilka mål vi har och hur uppdrag och organisation ser ut. Ett nytt handlingsprogram tas fram för varje ny mandatperiod. I programmet ingår också två delprogram. 

Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2015-2018PDF

Delprogram räddningstjänstPDF

Delprogram övning och utbildningPDF

Risk- och sårbarhetsanalys

Handlingsprogrammet är baserat på en risk- och sårbarhetsanalys som syftar till att skapa medvetenhet och kunskap om risker och sårbarheter i kommunen på ett sätt som är användbart både i vardagen och vid allvarligare händelser. Analysen är det underlag kommunen använder sig av för att prioritera sina insatser mot målet om en tryggare och säkrare kommun.

Risk- och sårbarhetanalys för Mjölby kommunPDF

Lagen om skydd mot olyckorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lagen om extraordinära händelserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innehåll: Helena Westman

Senast publicerad: 2017-09-11

Senast ändrad av: Björn Berg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Helena Westman

Senast publicerad: 2017-09-11

Senast ändrad av: Björn Berg

Trygghets- och säkerhetsfrågor

Säkerhetssamordnare
Morgan Lantz
Telefon: 0142-858 58
morgan.lantz@mjolby.se

Säkerhetssamordnare
Helena Westman
Telefon: 0142-859 09
helena.westman@mjolby.se

Säkerhetssamordnare
Roger Max
Telefon: 0142-852 36
roger.max@mjolby.se

Räddningschef
Johan Forsgren
Telefon: 0142- 854 02
johan.forsgren@mjolby.se