Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Förskolor i Mjölby kommun

Kommunen har en väl utbyggd förskoleverksamhet för barn ett till fem år. Det finns även några fristående förskolor.

Fristående förskolor

Axet
Björkbacken
Lekstugan

Mjölbys kommunala förskolor

Mjölbys kommunala förskolor strävar efter att nå alla de mål som står i den nationella läroplanen för förskolan. Vi lägger särskilt fokus på att följa upp att varje barn utvecklar sin förmåga att

  • Ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation och vilja hjälpa andra.
  • Leka och lära med lust och nyfikenhet.
  • Kommunicera med ett nyanserat ordförråd.
  • Förstå och använda begrepp och företeelser inom matematik, naturvetenskap och teknik.
  • Uttrycka sina tankar och åsikter.

Kontakt

Verksamhetschef för för- och grundskola

Karl-Johan Sjödin
Telefon: 0142-857 00

karl-johan.sjodin@mjolby.se

 

Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0142-850 00

utbildning@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in