Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 17 januari 2018
Mjölby kommun

Förväntningar och ordningsregler på Vifolkaskolan

Enligt Skollagens femte kapitel   ska det finnas ordningsregler för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.
Rektorn beslutar om skolans ordningsregler.
Ordningsregler på VifolkaskolanPDF

Förväntningar och ordningsregler på Vifolkaskolan 7-9


Vi förväntar oss av dig som är elev att…

...du uppträder hänsynsfullt och trevligt mot både skolkamrater och personal.

...du talar om för en vuxen på skolan om någon elev far illa på något sätt.

...du lyssnar på andra och väntar på din tur

...du tar ansvar för dina saker, sköter ditt skolarbete och dina hemuppgifter.

...du passar tider.

...du förvarar dina ytterkläder i ditt skåp.

...du hjälper till att hålla skolan ren och snygg genom att slänga skräp i papperskorgarna.

...du använder ett vårdat språk.

...du respekterar Mjölby kommuns tobaksförbud.

...du följer personalens anvisningar och uppmaningar även om du har en annan uppfattning. Det är personalen som har det övergripande ansvaret för verksamheten på skolan.

Vi förväntar oss av dig som är förälder att...

 

...du hjälper ditt barn att förstå vikten av att sköta skolarbetet och intresserar dig för ditt barns hemuppgifter.

...du aktivt tar del av den information du får om skolans verksamhet.

...ledighet för ditt barn, utöver loven, undviks i möjligaste mån, särskilt under provintensiva perioder, och att du hjälper ditt barn att ta ifatt det de missar om detta trots allt inte kan undvikas.

...du meddelar skolan när ditt barn är sjukt

...du närvarar på möten som skolan kallar till.

Du kan förvänta dig av oss att…

...vi arbetar för att skapa studiero och en trygg skolmiljö för eleverna och bemöter elever och föräldrar med hänsyn och respekt.

...vi passar tider.

...vi tydliggör undervisningens mål och syfte.

...vi strävar efter att ge alla elever stöd utifrån deras behov.

...vi arbetar aktivt mot all form av mobbning och kränkande behandling.

...vi genomför utvecklingssamtal med elev och föräldrar varje termin.

...vi kontaktar vårdnadshavare då en elev uteblir från undervisningen eller inte följer våra gemensamma regler.

Innehåll: Tor Ekström, Jenny Brandin

Senast publicerad: 2017-11-01

Senast ändrad av: Gunnar Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Tor Ekström, Jenny Brandin

Senast publicerad: 2017-11-01

Senast ändrad av: Gunnar Högberg

Vifolkaskolan 7-9

Rektor
Telefon: 0142-856 02

Expedition
Telefon: 0142-856 00

E-postadress
Maila till Vifolkaskolan

Post/Besöksadress

Box 46, Skolvägen 3
590 18 Mantorp