Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Förväntningar och ordningsregler på Vifolkaskolan

Enligt Skollagens femte kapitel ska det finnas ordningsregler för varje skolenhet. De ska utarbetas under medverkan av eleverna och följas upp på varje skolenhet.
Rektorn beslutar om skolans ordningsregler.
Ordningsregler på VifolkaskolanPDF

Förväntningar och ordningsregler, Vifolkaskolan 7-9


Vi förväntar oss av dig som är elev att…

...du uppträder hänsynsfullt och trevligt mot både skolkamrater och personal.

...du talar om för en vuxen på skolan om någon elev far illa på något sätt.

...du lyssnar på andra och väntar på din tur

...du tar ansvar för dina saker, sköter ditt skolarbete och dina hemuppgifter.

...du passar tider.

...du förvarar dina ytterkläder i ditt skåp.

...du hjälper till att hålla skolan ren och snygg genom att slänga skräp i papperskorgarna.

...du använder ett vårdat språk.

...du respekterar Mjölby kommuns tobaksförbud.

...du följer personalens anvisningar och uppmaningar även om du har en annan uppfattning. Det är personalen som har det övergripande ansvaret för verksamheten på skolan.

Vi förväntar oss av dig som är förälder att...

...du hjälper ditt barn att förstå vikten av att sköta skolarbetet och intresserar dig för ditt barns hemuppgifter.

...du aktivt tar del av den information du får om skolans verksamhet.

...ledighet för ditt barn, utöver loven, undviks i möjligaste mån, särskilt under provintensiva perioder, och att du hjälper ditt barn att ta ifatt det de missar om detta trots allt inte kan undvikas.

...du meddelar skolan när ditt barn är sjukt

...du närvarar på möten som skolan kallar till.

Du kan förvänta dig av oss att…

...vi arbetar för att skapa studiero och en trygg skolmiljö för eleverna och bemöter elever och föräldrar med hänsyn och respekt.

...vi passar tider.

...vi tydliggör undervisningens mål och syfte.

...vi strävar efter att ge alla elever stöd utifrån deras behov.

...vi arbetar aktivt mot all form av mobbning och kränkande behandling.

...vi genomför utvecklingssamtal med elev och föräldrar varje termin.

...vi kontaktar vårdnadshavare då en elev uteblir från undervisningen eller inte följer våra gemensamma regler.

Klicka här för att läsa om ordningsreglernaPDF

Kontakt

Rektor

Eva-Lena Klofsten
Telefon: 0142-856 02

Eva-Lena.Klofsten@mjolby.se

 

Sjukanmälan

Telefon: 0142-856 07

gunnar.hogberg@mjolby.se

 

Expedition

Peter Carlsson
Telefon: 0142-856 00

peter.carlsson@mjolby.se

vifolkaskolan@mjolby.se

 

Vaktmästarexpedition

Gunnar Högberg
Telefon: 0142-856 04

gunnar.hogberg@mjolby.se

 

Specialkost köket, sjukanmälan

Telefon: 0730-92 98 81

 

Adress: Box 46, Skolvägen 3, 590 18 Mantorp

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480