Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
söndag 21 januari 2018
Mjölby kommun

Sammanträdestider 2017

Här finns kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens samt övriga nämnders och råds sammanträdestider. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten.

Kommunfullmäktige

Datum 2018

Tid

Januari

-

6 februari

Klockan 19

20 mars

Klockan 19

24 april

Klockan 19

22maj

Klockan 19

12 juni

Klockan 13.30

Juli

-

28 augusti

Klockan 19

September

-

16 oktober

Klockan 19

27 november

Klockan 13.30

18 december

Klockan 19

 

Kommunstyrelsen

Datum 2018

Tid

17 och 31 januari

Klockan 9.30-17

14 februari

Klockan 9.30-17

7 och 21 mars

Klockan 9.30-17

25 april

Klockan 9.30-17

2 och 23 maj

Klockan 9.30-17

13 juni

Klockan 9.30-17

Juli

-

15 och 29 augusti

Klockan 9.30-17

26 september

Klockan 9.30-17

10 och 24 oktober

Klockan 9.30-17

14 och 28 november

Klockan 9.30-17

12 december

Klockan 9.30-17

 

Byggnads- och räddningsnämnden

Datum

Tid

23 januari

Klockan 13

20 februari

Klockan 13

20 mars

Klockan 13

17april

Klockan 13

22 maj

Klockan 13

12juni

Klockan 13

Juli

-

21 augusti

Klockan 13

18 september

Klockan 13

23 oktober

Klockan 13

21 november

Klockan 13

11 december

Klockan 13

 

Kultur- och fritidsnämnden

Datum

Tid

29 januari

Klockan 9.30

Februari

-

19 mars

Klockan 9.30

23 april

Klockan 9.30

Maj

-

11 juni

Heldag

Juli

-

Augusti

-

10 september

Klockan 9.30

22 oktober

Klockan 9.30

November

-

3 december

Klockan 9.30

 

Miljönämnden

Datum
Tid
Plats
18 januari
Klockan 13
Mjölby
22 februari
Klockan 13Boxholm
15 mars
Klockan 13Mjölby
19 april
Klockan 13Boxholm
24 maj
Klockan 13Mjölby
14 juni
Klockan 13Mjölby
Juli
-
-
23 augusti
Klockan 13Mjölby
20 september
Klockan 13Boxholm
18 oktober
Klockan 13Mjölby
22 november
Klockan 13Boxholm
13 december
Klockan 13Mjölby

Omsorgs- och socialnämnden

Datum

Tid

30 januari

Klockan 09:00

27 februari

Klockan 09:00

27 mars

Klockan 09:00

24 april

Klockan 09:00

29 maj

Klockan 09:00

19 juni

Klockan 09:00

Juli

-

28 augusti

Klockan 09:00

September

-

2 och 30 oktober

Klockan 09:00

26 november

Klockan 09:00

18 december

Klockan 09:00

 

Tekniska nämnden

Datum

Klockslag

26 januari

Klockan 8-17

23 februari

Klockan 8-17

30 mars

Klockan 8-17

27 april

Klockan 12-17

18 maj

Klockan 12-17

29 juni

Klockan 12-17

Juli

-

31 augusti

Klockan 8-17

28 september

Klockan 12-17

26 oktober

Klockan 12-17

30 november

Klockan 12-17

14 december

Klockan 12-17

 

Utbildningsnämnden

 

Datum

Tid

30 januari

Klockan 13

27 februari

Klockan 13

27 mars

Klockan 13

25 april

Klockan 13

29 maj

Klockan 13

19 juni

Klockan 13

Juli

-

29 augusti

Klockan  8

25 september

Klockan 13

31 oktober

Klockan 13

27 november

Klockan 13

18 december

Klockan 13

 

Kommunens råd i frågor om funktionsnedsättning

Månad

Tid

Januari

-

21 februari

14.00

Mars

-

April

-

16 maj

13.00

Juni

-

Juli

-

Augusti

-

26 september

14.00

Oktober

-

21 november

14.00

December

-

 

Pensionärsrådet

Pensionärsrådets sammanträdestider 2017

Månad

Datum

Tid

Februari

8

14:00

Maj

3

14:00

September

6

14:00

November

1

14:00

Förmöte för pensionärsorganisationerna börjar 13:00 innan varje sammanträde

Pensionärsrådets ärendeberedning 2017

Månad

Datum

Tid


Januari

25

13:00


April

19

13:00


Augusti

23

13:00


Oktober

18

13:00


 

Innehåll: Mjölby kommun

Senast publicerad: 2017-01-02

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Mjölby kommun

Senast publicerad: 2017-01-02

Senast ändrad av: Mia Högberg

Mjölby kommun

Telefon: 0142-850 00
mjolbykommun@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95
medborgarservice@mjolby.se