Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

En trygg inskolning

När ditt barn börjar på Kungshöga förskola eftersträvar vi en trygg inskolning utifrån barnets egna förutsättningar.

Samarbetet med dig som vårdnadshavare är mycket viktigt för att inskolningen ska bli så bra som möjligt.

När ditt barn fått plats på förskola får du ett placeringsmeddelande från kommunen. Avdelningen som barnet placerats på  kontaktar dig via brev med inskolningsinformation.

Kungshöga förskola

Förskolechef
Niclas Jacobsson
Telefon: 0142-850 50
niclas.jacobsson@mjolby.se

Administratör
Carina Rohman
Telefon: 0142-859 67
carina.rohman@mjolby.se

Sjuk- och friskanmälningar ska göras direkt till respektive avdelning

Spiran: 0142-859 46
Kronan: 0142-859 44
Manteln: 0142-859 45
Skölden: 0142-859 47

Adress: Gymnasievägen 1
595 34 Mjölby

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in