Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare sker genom entreprenör som utses av kommunen. Frågor besvaras av service- och teknikförvaltningens kundservice.

Fettavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Den behövs för att fett inte skall komma ut i avloppet och orsaka problem vid va-verket eller i ledningarna till va-verket. Fett som släpps ut i avloppet stelnar och fastnar på väggarna i avloppssystemet. I olyckliga fall kan sådana stopp leda till källaröversvämningar.

Höga halter av fett har dessutom en negativ inverkan på reningen vid avloppsreningsverket. Halten avskiljbart fett i det vatten som tillförs avloppssystemet får högst vara 50 mg/l. Verksamheter som tillverkar och hanterar livsmedel behöver ha en fettavskiljare.

Fettavskiljaren fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack. Avskiljaren måste för att fungera tömmas och rengöras regelbundet. Slarvar man med det kommer slamlagret i botten och på ytan att växa sig så stora att vattnet passerar opåverkat genom avskiljaren.

Observera att fettavskiljaren inte är konstruerad för att ta emot större mängder fett på en gång. Det är därför inte tillåtet att tömma frityrolja eller liknande i fettavskiljaren. Sådant fett skall istället samlas upp och återvinnas genom ett ackrediterat fettåtervinningsföretag.

Mer om information om fettavskiljare finns i nedanstående länk.
Broschyr om fettavskiljarePDF

Kontakt

Kundservice

Telefon: 0142-852 33
Telefontid vardagar 9-12 och 13.30-15.30.

TKDebitering@mjolby.se

 

Hulje återvinningscentral

Telefon: 0142-853 87

 

Va- och avfallschef

Leif Andersson 
Telefon: 0142-36 61 22

leifg.andersson@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Jenny Persson
Senast ändrad av: Stefan Kalm
Uppdaterad: 2018-02-25
Publicerad: 2016-02-24

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in