Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Regler och avgifter

I kommunen finns allmänna bestämmelser för vatten och avlopp. Det finns även en taxa där det står vad vattentjänsterna kostar.

Allmänna bestämmelser

För alla som har kommunalt vatten och/eller avlopp i Mjölby kommun gäller ABVA, Allmänna bestämmelser för användande av Mjölby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

ABVAPDF
ABVA-information till fastighetsägarePDF

Taxa för vatten och avlopp

Alla fastighetsägare som är anslutna till det allmänna VA-nätet ska betala en avgift. Den används för att underhålla och bygga ut de kommunala vatten- och avloppsanläggningarna.

Avgiften är uppdelad i en anläggningsavgift (en engångsavgift när fastigheten ansluts) och en brukningsavgift. Brukningsavgiften består av en fast del och en rörlig del som baseras på den mängd vatten som fastigheten använder. Om ytterliggare byggnad uppförs eller sker till- eller ombyggnad samt vid ändrad tomtyta kan anläggningsavgift tillkomma.

VA-taxa 2013PDF

 

Service- och teknikförvaltningen


Kundservice

Telefon: 0142-852 33
Telefontid vardagar 9-12
och 13.30-15.30  TKDebitering@mjolby.se

Abonnentingenjör
Jessica Johansson
Telefon: 0142-857 48 jessica.johansson@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress:
Stadshuset Burensköldsvägen 11

Innehåll: Jessica Johansson

Senast publicerad: 2018-02-12

Senast ändrad av: Jenny Ristorp

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jessica Johansson

Senast publicerad: 2018-02-12

Senast ändrad av: Jenny Ristorp