Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Vi lyssnar på både elever och föräldrar!

Att elever och föräldrar har inflytande och känner delaktighet i skolans processer skapar en känsla av samhörighet. Det skapar också förutsättningar för rektorn och övriga skolpersonal att styra skolan i önskad riktning.

Elevrådets protokoll 

I elevrådet ingår en representant från varje klass och rektor.

Mötestider och protokoll för föräldrarådet

Föräldraråd genomförs fyra gånger per år: september, november, februari och april. Mötena hålls kvällstid klockan 18.30, och vi växlar mellan veckodagarna.
Rektor skickar kallelse.

Vasaskolans matråd

Är ett forum där maten och matsituationen diskuteras.
Rådet består av elever, skolpersonal och kökspersonal

                                                                                   

Vasaskolan

Telefon: 0142-853 96
vasaskolan@mjolby.se

Rektor
Ann-Sofie Hjertstedt
0142-852 50
ann-sofie.hjertstedt-brehmer@mjolby.se

Biträdande rektor
Annethe Hanning
0142-852 28
Annette.hanning@mjolby.se

Sjukanmälan av elev
0142-852 73

Adress
Lagmansgatan 12, 595 51 Mjölby

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in