Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Vi lyssnar på både elever och föräldrar!

Att elever och föräldrar har inflytande och känner delaktighet i skolans processer skapar en känsla av samhörighet. Det skapar också förutsättningar för rektorn och övriga skolpersonal att styra skolan i önskad riktning.

Elevrådets protokoll 

I elevrådet ingår en representant från varje klass och rektor.

Mötestider och protokoll för föräldrarådet

Föräldraråd genomförs fyra gånger per år: september, november, februari och april. Mötena hålls kvällstid klockan 18.30, och vi växlar mellan veckodagarna.
Rektor skickar kallelse.

Vasaskolans matråd

Är ett forum där maten och matsituationen diskuteras.
Rådet består av elever, skolpersonal och kökspersonal.

Kontakt

Telefon: 0142-853 96
vasaskolan@mjolby.se

Rektor

Ann-Sofie Hjertstedt
Telefon: 0142-852 50

ann-sofie.hjertstedt-brehmer@mjolby.se

Biträdande rektor

Annethe Hanning
Telefon: 0142-852 28

annette.hanning@mjolby.se

 

Skoladministratör

Charlotta Bengtsson
Telefon: 0142-853 96

charlotta.bengtsson@mjolby.se

 

Sjukanmälan av elev

Telefon: 0142-852 73

Adress: Lagmansgatan 12, 595 51 Mjölby

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480