Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fritidshem

På Vasaskolan finns fyra fritidshemsavdelningar; Falken, Gladan, Höken och Ugglan.

Vi strävar efter att ha ett brett utbud av aktiviteter på fritids. Här finns också möjlighet till avkoppling.

Mål för Vasaskolans fritidshemPDF

Det är viktigt att ni meddelar oss eventuella ändringar som rör ert barn på fritids, till exempel tider, ändrad inkomst, sjukdom, lovnärvaro eller annan person som hämtar.
Inkomstuppgiftlänk till annan webbplats

Barnen ska ha med "kläder efter väder" samt extrakläder och inneskor. Det underlättar om kläderna är märkta med barnets namn.

För att veta vad som händer på fritids och för att kunna se till att ert barn har rätt utrustning med sig är det viktigt att ni läser fritids planeringar och övrig information. Vi vill att föräldrar till de barn som går själva till och från fritids ringer eller kommer till fritids minst en gång i veckan.

De barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem. Fritidshemsplats erbjuds endast under förälders arbetstid/studietid samt under restid till och från arbete/studier.
Ansökan om fritidshemsplatslänk till annan webbplats

Uppsägning av plats på fritidshem skall göras senast två månader innan sista närvarodag. Kontakta oss i god tid om det blir aktuellt.
Uppsägning av fritidshemsplatslänk till annan webbplats

Vasaskolan

Telefon: 0142-853 96
vasaskolan@mjolby.se

Rektor
Ann-Sofie Hjertstedt
0142-852 50
ann-sofie.hjertstedt-brehmer@mjolby.se

Biträdande rektor
Annethe Hanning
0142-852 28
Annette.hanning@mjolby.se

Sjukanmälan av elev
0142-852 73

Adress
Lagmansgatan 12, 595 51 Mjölby

Telefonnummer Fritidshem

Falken: 0142-852 75

Gladan: 0142-852 78

Höken: 0142-850 35

Ugglan: 0142-859 12

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in