Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fritidshem

På Vasaskolan finns fyra fritidshemsavdelningar; Falken, Gladan, Höken och Ugglan. Vi strävar efter att ha ett brett utbud av aktiviteter på fritids. Här finns också möjlighet till avkoppling.

 

Mål för Vasaskolans fritidshemPDF

Det är viktigt att ni meddelar oss eventuella ändringar som rör ert barn på fritids, till exempel tider, ändrad inkomst, sjukdom, lovnärvaro eller annan person som hämtar.
Inkomstuppgiftlänk till annan webbplats

Barnen ska ha med "kläder efter väder" samt extrakläder och inneskor. Det underlättar om kläderna är märkta med barnets namn.

För att veta vad som händer på fritids och för att kunna se till att ert barn har rätt utrustning med sig är det viktigt att ni läser fritids planeringar och övrig information. Vi vill att föräldrar till de barn som går själva till och från fritids ringer eller kommer till fritids minst en gång i veckan.

De barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem. Fritidshemsplats erbjuds endast under förälders arbetstid/studietid samt under restid till och från arbete/studier.
Ansökan om fritidshemsplatslänk till annan webbplats

Uppsägning av plats på fritidshem skall göras senast två månader innan sista närvarodag. Kontakta oss i god tid om det blir aktuellt.
Uppsägning av fritidshemsplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Telefon: 0142-853 96
vasaskolan@mjolby.se

 

Falken

Telefon: 0142-852 75

Gladan

Telefon: 0142-852 78


Höken

Telefon: 0142-850 35


Ugglan

Telefon: 0142-859 12

Rektor

Ann-Sofie Hjertstedt
Telefon: 0142-852 50

ann-sofie.hjertstedt-brehmer@mjolby.se

Biträdande rektor

Annethe Hanning
Telefon: 0142-852 28

annette.hanning@mjolby.se

Skoladministratör

Charlotta Bengtsson
Telefon: 0142-853 96

charlotta.bengtsson@mjolby.se

Sjukanmälan av elev

Telefon: 0142-852 73

Adress: Lagmansgatan 12, 595 51 Mjölby

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480