Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Välkommen till studie- och yrkesvägledningen!

För att du som elev ska kunna fatta väl underbyggda beslut vid exempelvis valet till gymnasiet eller inför PRAO kan vägledning vara ett verktyg för att öka din självinsikt, bredda perspektiv och kunskap kring alternativen och vad de kan komma att innebära.

Frågor som kan vara värdefulla att fundera kring:

  • Vad vill jag?
  • Vad finns det för alternativ?
  • Hur kommer jag dit?

När du vet vilka möjligheter som finns, beslutar du själv om dina val.

Vägledningssamtal

Under läsåret kommer alla elever i årskurs 9 att ha individuella vägledningssamtal. Jag kommer att hämta eleverna direkt i klassrummen. Vägledningssamtalen kommer variera i tid och anpassas efter elevens behov.

Vid behov hålls även individuella vägledningssamtal med övriga årskurser och speciellt med elever i årskurs 8 inför PRAO som sker under v17, vårterminen 2017.

Föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att närvara under samtalet, men då bör ni boka tid med mig innan.

Information kring gymnasiet och dess program

Alla elever i årskurs 9 får under höstterminen ingående information om gymnasiet samt dess program. Detta ges även till årskurs 8 under vårterminen. Detta kommer bland annat ske genom information i klass, gruppvägledning, prova-på-dagar, information från externa aktörer samt genom en programdag. Information inför valet skickas under vårterminen hem till vårdnadshavare.

Information kring PRAO

Alla elever i årskurs 8 får under höstterminen och vårterminen information rörande PRAO. Denna kommer utgå från katalogen framtidsvalet och iPraktiken som alla elever får. I denna information ingår rent faktainformation samt övningar för att eleverna skall göra väl underbyggda val inför PRAO. Information skickas även hem till vårdnadshavare under vårterminen.

Bra länkar

www.gymnasiestudera.selänk till annan webbplats – se tidigare meritvärde/betyg för olika program och skolor, se öppet hus, antagningsenheten, när, var och hur valet görs (här gör åk 9 sitt val till gymnasiet)

www.utbildningsinfo.se/gymnasieskolalänk till annan webbplats - Läs och se film om olika program, info om behörighet, Introduktionsprogrammet, vägledande information

https://www.youtube.com/user/Statensskolverklänk till annan webbplats - Skolverkets filmer på youtube om olika program, går igenom inriktningar, visar elevers syn på program m.m. (finns på olika språk)

http://intr.framtidsvalet.se/länk till annan webbplats - Intressetest

Kontakt

Ibland kan jag vara svår att nå på mitt kontor eller via telefon, i så fall kan ni mejla mig, skicka sms eller lämna en lapp med kontaktuppgifter i mitt fack. Jag hör av mig så fort jag får möjlighet.

Både elever och föräldrar/vårdnadshavare är välkomna att höra av sig vid funderingar kring studie- och yrkesval. Jag är flexibel med tider, så tveka ej att höra av er vid frågor eller för att boka ett möte.

Varmt välkomna med både stora och små funderingar!

Studie- och yrkesvägledare

Nina Spång

Lagmanskolan
Telefon: 0142-859 19

Mobiltelefon: 0730-60 28 74

E-postadress nina.spang@mjolby.se


Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in