Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Lagmasskolans värdegrund

Skolans mål är att alla elever ska utvecklas kunskapsmässigt och socialt utifrån egna förutsättningar med stöd av personal, föräldrar och skolkamrater. Skolans ledord är respekt, trygghet, ansvar, jämställdhet och arbetsglädje.

Lagmansskolans pedagogiska grundsyn och ordningsregler


 

På Lagmansskolan:

 • bemöter vi alla elever med respekt och uppmuntrar olika inlärningsstilar
 • arbetar vi för att ge alla elever en lugn och trygg studiemiljö
 • förväntar vi oss att alla elever kan och vill lära sig och har förmågan att ta eget ansvar
 • arbetar vi för att stärka elevernas tilltro till sig själva och sina förmågor
 • har vi höga förväntningar på eleverna och arbetar aktivt med elevinflytande
 • har vi tydliga mål för undervisningen
 • förväntar vi oss att vårdnadshavarna visar engagemang för sina barns skolgång, och strävar därför efter en god kommunikation med elevernas vårdnadshavare
 • anser vi att lust, intresse och motivation är förutsättningar för lärande och arbetar därför fortlöpande med utvärdering och utveckling av pedagogiska idéer
 • lär vi oss ständigt och i undervisningssituationen lär vi av varandra

Ordningsregler:

 • Jag ser till att bidra till en lugn och harmonisk skolmiljö.
 • Jag kommer i tid och har med mig rätt arbetsmaterial till lektionerna.
 • Under lektionstid är det läraren som bestämmer.
 • Jag och mina föräldrar ansvarar för alla medhavda värdeföremål.
 • Jag har hjälm på mig om jag cyklar under skoltid. Skolan rekommenderar även hjälm när jag åker skateboard, skridskor och pulka mm under skoltid.
 • Jag respekterar att skolan inklusive skolgård är en rök-, snus- och drogfri arbetsplats.
 • Jag är ute på rasterna när jag går på mellanstadiet.

Möjliga konsekvenser om jag inte följer skolans ordningsregler:

 • Tillsägelse av personal.
 • Samtal med handledare.
 • Kontakt med hemmet.
 • Samtal med trygghetsgrupp/kurator.
 • Samtal med rektor.
 • Träff med elev, föräldrar, personal och rektor.
 • Skriftlig varning.
 • Åtgärder inom klassen/gruppen.

Observera att det inte är tillåtet att fotografera eller filma andra elever eller personal. Undantag kan göras när vi använder kameror i undervisningen.

Ordningsreglerna är framtagna i dialog med personal och elevråd. Ordningsreglerna är beslutade av rektor.

Skadegörelse

Skador på egendom skall i princip ersättas av den som vållat skadan. Ev. skador anmäls till vaktmästare eller expedition.

Vid lagbrott görs en polisanmälan och därmed även en anmälan till sociala myndigheter. Även elever under 15 år kan polisanmälas vid brott.

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Erik Henriksson
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-04-23
Publicerad: 2009-09-24

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in