Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Grundsärskola

Kommunens grundsärskola är placerad på Lagmansskolan.

Den omfattar årskurserna 4-9. Fram till och med år 3 är eleverna integrerade i klassen på sin hemskola men därefter finns möjlighet att börja på Lagmansskolan.

Eleverna erbjuds undervisning på sin nivå och det individuella stöd som krävs. Samarbete med grundskolan sker på alla plan där det är möjligt.
Eleverna i grundsärskolan har rätt till skolskjuts och omfattas inte av kommunens riktlinjer för skolskjuts utan behovet bedöms för varje enskild elev.

Om du har frågor om grundsärskolan är du välkommen att höra av dig på telefon 0142-852 63

 

Elevassistent
Matz Davour
Mattias Gustafsson
Inga-Lill Hättelid

Kontakt

Rektor, grundsärskola

Anna Andersson
Telefon: 0142-853 50

anna.andersson@mjolby.se

 

Lärare

Erik Lindgren
erik.lundgren@edu.mjolby.se

Urban Johansen

urban.johansen@edu.mjolby.se

Karin Andersson

karin.andersson@edu.mjolby.se

Cecilia Johansson

cecilia.johansson@mjolby.se

 

Elevassistenter

Matz Davour

matz.davour@edu.mjolby.se

Mattias Gustafsson

mattias.gustafsson@edu.mjolby.se

 

Inga-Lill Hättelid

inga-lill.hattelid@edu.mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Anna Andersson
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-04-23
Publicerad: 2009-09-24

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in