Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 23 februari 2018
Mjölby kommun

Taxor för avfall och renhållning

Kommunens avfallshantering är helt taxefinansierad. Taxan ska täcka kostnader för insamling, transport, behandling, återvinning, deponering, planering, drift av återvinningscentral samt tömning av trekammarbrunnar och fettavskiljare.

Producentansvarsmaterial till exempel återvinningsstationerna för förpackningar bekostas av producenterna och materialbolagen.

När verksamheter lämnar avfall vid Hulje återvinningscentral gäller taxa för verksamhetsavfall. För privatpersoner gäller avfallstaxan. ​

Taxa för verksamhetsavfall 2015PDF 
Avfallsstaxa för Mjölby kommun 2017PDF

Alla betalar en grundavgift som är lika för alla med en viss typ av abonnemang, oavsett kärlstorlek och hämtningsintervall. Grundavgiften bestäms utifrån abonnemangstyp - till exempel enfamiljsbostäder, flerfamiljsbostad, fritidsbostad eller verksamhet. En del av taxan är hämtnings- och behandlingsavgift som varierar beroende på kärlstorlek och hämtningsintervall.

Service- och teknikförvaltningen

VA/Avfallschef
Leif Andersson 
Telefon: 0142-36 61 22 leifg.andersson@mjolby.se

Kundservice
Telefon: 0142 - 852 33
Telefontid vardagar 9:00-12:00 samt 13:30-15:30
TKDebitering@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11


Innehåll: Kaj Bjelkås

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Kaj Bjelkås

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg