Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Näringsliv

Näringsliv

Taxor för avfall och renhållning

Kommunens avfallshantering är helt taxefinansierad. Taxan ska täcka kostnader för insamling, transport, behandling, återvinning, deponering, planering, drift av återvinningscentral samt tömning av trekammarbrunnar och fettavskiljare. Producentansvarsmaterial till exempel återvinningsstationerna för förpackningar bekostas av producenterna och materialbolagen.

När verksamheter lämnar avfall vid Hulje återvinningscentral gäller taxa för verksamhetsavfall. För privatpersoner gäller avfallstaxan. ​

Taxa för verksamhetsavfall 2015PDF 
Avfallsstaxa för Mjölby kommun 2017PDF

Alla betalar en grundavgift som är lika för alla med en viss typ av abonnemang, oavsett kärlstorlek och hämtningsintervall. Grundavgiften bestäms utifrån abonnemangstyp - till exempel enfamiljsbostäder, flerfamiljsbostad, fritidsbostad eller verksamhet. En del av taxan är hämtnings- och behandlingsavgift som varierar beroende på kärlstorlek och hämtningsintervall.

Kontakt

Kundservice

Telefon: 0142-852 33
Telefontid vardagar klockan 9.30-12 och 13.30-15.30.

TKDebitering@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480