Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Näringsliv

Näringsliv

Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare sker genom entreprenör som utses av kommunen. Frågor besvaras av service- och teknikförvaltningens kundservice.

Som fastighetsägare ansvarar du för att spillvatten som släpps ut från fastigheten inte innehåller större mängd fett eller andra föroreningar än vad som hör hemma där. Ansvaret gäller oavsett om du är verksamhetsutövare eller ej. Det kan bli aktuellt med skadeståndsskyldighet vid misskötsel.

En fettavskiljare ska vara utformad och dimensionerad enligt svensk standard SS-EN 1825 och vara fackmannamässigt utförd. Fettavskiljaren ska vara dimensionerad efter aktuella rådande förhållanden. Nyanslutna fettavskiljare ska vara utrustade med larm och ha provtagningsbrunn innan anslutningspunkt. Andra tekniska lösningar på marknaden kan ersätta fettavskiljare, rådgör alltid med huvudman innan beslut. Alla undantag ska vara skriftligt överenskomna med huvudman.

Toalettvatten, regnvatten, processvatten ska inte avledas till en fettavskiljare. Avskiljaren är inte heller gjord för att tillföras stora mängder fett på en gång, stekfett och frityrolja ska omhändertas på annat sätt.

En fettavskiljare ska tillses regelbundet. Tömning ska ske enligt standard eller enligt överenskommelse med huvudman. Hela avskiljaren ska tömmas, rengöras och kontrolleras. Efter tömning ska avskiljaren återfyllas.

Riktlinjer för fettavskiljare i Mjölby kommunPDF.

Uppgifter om din fettavskiljare lämnas till vår kundservice, enligt blankett nedan:

Blankett fettaskiljareWord


Kontakt

Kundservice

Telefon: 0142-852 33
Telefontid vardagar 9.30-12 och 13.30-15.30.

TKDebitering@mjolby.se

 

Hulje återvinningscentral

Telefon: 0142-853 87

 

Va- och avfallschef

Lars Edenhofer 
Telefon: 0142-859 72

lars.edenhofer@mjolby.se

 

Miljöutredare

Nathalie Stärner
Telefon: 0142-850 94

nathalie.starner@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480