Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare sker genom entreprenör som utses av kommunen. Frågor besvaras av service- och teknikförvaltningens kundservice.

Fettavskiljare ska tömmas minst en gång per år. Den behövs för att fett inte skall komma ut i avloppet och orsaka problem vid va-verket eller i ledningarna till va-verket. Fett som släpps ut i avloppet stelnar och fastnar på väggarna i avloppssystemet. I olyckliga fall kan sådana stopp leda till källaröversvämningar.

Höga halter av fett har dessutom en negativ inverkan på reningen vid avloppsreningsverket. Halten avskiljbart fett i det vatten som tillförs avloppssystemet får högst vara 50 mg/l. Verksamheter som tillverkar och hanterar livsmedel behöver ha en fettavskiljare.

Fettavskiljaren fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i det första facket medan fettet stiger och lägger sig vid ytan i nästa fack. Avskiljaren måste för att fungera tömmas och rengöras regelbundet. Slarvar man med det kommer slamlagret i botten och på ytan att växa sig så stora att vattnet passerar opåverkat genom avskiljaren.

Observera att fettavskiljaren inte är konstruerad för att ta emot större mängder fett på en gång. Det är därför inte tillåtet att tömma frityrolja eller liknande i fettavskiljaren. Sådant fett skall istället samlas upp och återvinnas genom ett ackrediterat fettåtervinningsföretag.

Mer om information om fettavskiljare finns i nedanstående länk.
Broschyr om fettavskiljarePDF

Innehåll: Jenny Persson

Senast publicerad: 2017-03-28

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jenny Persson

Senast publicerad: 2017-03-28

Senast ändrad av: Mia Högberg

Service- och teknikförvaltningen


Kundservice
Telefon: 0142-852 33
Telefontid vardagar 9-12
och 13:30-15:30 TKDebitering@mjolby.se

Hulje återvinningscentral
Telefon: 0142-853 87

VA/Avfallschef
Leif Andersson 
Telefon: 0142-36 61 22 leifg.andersson@mjolby.se

Postadress:
Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress:
Stadshuset Burensköldsvägen 11