Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Mättjänster

Byggnadskontorets mätningsenhet svarar för fält- och mätningsarbeten vid upprättande och underhåll av kommunens stomnät. Vidare utförs mätningsarbeten som erfordras vid framställning av kartor i samband med plan- och byggprocessen med mera och vid fastighetsbildningsförberedelser åt lantmäterimyndigheten.
Mätningsenheten utför även mätningsuppdrag exempelvis utstakningar och kontrollmätningar av byggnader där detta krävs i bygglov, samt uppdrag åt övriga kommunala förvaltningar och externa beställare.

Byggnadskontoret

Telefon: 0142 - 850 00
byggnad@mjolby.se

Mätningsingenjör
Per Strömberg
Telefon: 0142-85177    
per.stromberg@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset
Burensköldsvägen 11

Innehåll: Per Strömberg

Senast publicerad: 2018-02-13

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Per Strömberg

Senast publicerad: 2018-02-13

Senast ändrad av: Stefan Kalm