Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 20 november 2017
Mjölby kommun

Systematiskt brandskyddsarbete

För att inom företagen fortlöpande kunna ha en kontroll på brandskyddet krävs en inventering och att en brandskyddsdokumentation upprättas.
När brandskyddsnivån motsvarar företagets brandskyddspolicy är det viktigt att kontroll och uppföljning av brandskyddet kontinuerligt genomförs. Rätt utförd kan denna metod med systematiskt brandskyddsarbete minska riskerna för avbrott och produktionsbortfall.

Kursmål


Efter genomförd utbildning ska du kunna de olika stegen i systematiskt brandskyddsarbete och veta hur metoden förverkligas på arbetsplatsen.

Målgrupp


Brandskyddsansvarig eller andra personer som arbetar med skydds- och säkerhetsfrågor.

Ämnesområden


Att ta fram en brandskyddspolicy, brandskyddsdokumentation, brandskyddsprogram, brandskyddsorganisation, kontrollsystem och övriga erfarenheter från näringslivet.

Kurslängden är cirka åtta timmar (heldag).

Innehåll: Thomas Mideskog

Senast publicerad: 2017-11-10

Senast ändrad av: Björn Berg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Thomas Mideskog

Senast publicerad: 2017-11-10

Senast ändrad av: Björn Berg

Utbildningsavdelningen


Brandman
Thomas Mideskog
Telefon: 0730- 60 17 78
thomas.mideskog@mjolby.se