Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Systematiskt brandskyddsarbete

För att inom företagen fortlöpande kunna ha en kontroll på brandskyddet krävs en inventering och att en brandskyddsdokumentation upprättas.

När brandskyddsnivån motsvarar företagets brandskyddspolicy är det viktigt att kontroll och uppföljning av brandskyddet kontinuerligt genomförs. Rätt utförd kan denna metod med systematiskt brandskyddsarbete minska riskerna för avbrott och produktionsbortfall.

Kursmål

Efter genomförd utbildning ska du kunna de olika stegen i systematiskt brandskyddsarbete och veta hur metoden förverkligas på arbetsplatsen.

Målgrupp

Brandskyddsansvarig eller andra personer som arbetar med skydds- och säkerhetsfrågor.

Ämnesområden

Att ta fram en brandskyddspolicy, brandskyddsdokumentation, brandskyddsprogram, brandskyddsorganisation, kontrollsystem och övriga erfarenheter från näringslivet.

Kurslängden är cirka åtta timmar (heldag).

Kontakt

Utbildningsledare

Thomas Mideskog

Telefon: 0730-60 17 78 eller 0142-854 03

thomas.mideskog@mjolby.se


Utbildningsgruppen

Telefon: 0730-60 28 13

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Thomas Mideskog
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-26
Publicerad: 2018-02-24

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in