Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

LABC-HLR

När olyckan är framme är du oftast ensam. Samtidigt ska du ta med i beräkningen att det oftast är någon närstående som råkar ut för denna olycka, då kan de första minuterna vara livsavgörande.

Därför vill vi att så många som möjligt lär sig grunderna i ett AKUT omhändertagande vid olycka eller möjligt hjärtstopp.

Kursinnehåll

  • Allmäna sjukvårdskunskaper
  • Livshotande läge
  • Andningsapparaten
  • Blödning
  • Chockförebyggande åtgårder
  • Hjärt-lungräddning

Samtliga kursdeltagare ska efter genomgången kurs (under fyra timmar) ha fått en grundläggande inblick i vad man gör när olyckan är framme såväl teoretiskt som praktiskt.

Efter kursen erhåller kursdeltagarna ett intyg utfärdat av Svenska Cardiolgföreningen undertecknat av godkänd instruktör som bevis för väl genomförd kurs.

Kontakt

Utbildningsledare

Thomas Mideskog

Telefon: 0730-60 17 78 eller 0142-854 03

thomas.mideskog@mjolby.se

 

Utbildningsgruppen

Telefon: 0730-60 28 13

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in