Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Din arbetsplats ska enligt oss vara en trygg och säker plats att vistas på. Men detta ställer också krav. Det är upp till alla att främja en god säkerhet. Tillsammans kan både arbetsgivare och anställda jobba för att förhindra att brand eller annan skada uppstår, ibland med stora lösningar men ofta även små. Att då och då titta till nödutgångarna så att dessa inte är skräpupplag eller att någon gång titta till handbrandsläckaren som samlat damm under lång tid är små enkla men effektiva uppgifter.

Ny lag om skydd mot olyckor


Den 1 januari 2004 trädde "Lagen om skydd mot olyckor" i kraft. Den nya lagen lägger ett stort ansvar på den enskilde. Nu förväntas du ta ansvar för ditt brandskydd samt ha rutiner för vad du ska göra om olyckan väl är framme. Den gamla lagstadgade brandsynen kommer också att ersättas av en tillsyn som sker efter behov.
Kort sagt - ägare och innehavare är de som ansvarar för sitt brandskydd.

Hur gör man?


Ingen verksamhet är den andra lik. Ett systematiskt brandskyddsarbete skapar rutiner utifrån varje företags egna förutsättningar och kan vara en del i det vanliga kvalitets arbetet. Målet är att alla i organisationen har den kunskap och materiel som är nödvändigt för ett gott brandskydd, där dokumentationen blir en viktig del för rutinerna av egenkontrollerna och utbildning av personalen.

Vi hjälper dig!


Vi på Mjölby Räddningstjänst erbjuder en åtta timmars kurs i systematiskt brandskyddsarbete. Där får du den hjälp du behöver för att komma igång med just ditt brandskydd.
Under "Utbildningar" kan du läsa mer om den kursen.

Innehåll: Andreas Smith

Senast publicerad: 2016-08-04

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Andreas Smith

Senast publicerad: 2016-08-04

Senast ändrad av: Mia Högberg