Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Näringsliv

Näringsliv

Systematiskt brandskyddsarbete

För att inom företagen fortlöpande kunna ha en kontroll på brandskyddet krävs en inventering och att en brandskyddsdokumentation upprättas.

När brandskyddsnivån motsvarar företagets brandskyddspolicy är det viktigt att kontroll och uppföljning av brandskyddet kontinuerligt genomförs. Rätt utförd kan denna metod med systematiskt brandskyddsarbete minska riskerna för avbrott och produktionsbortfall.

Kursmål
Efter genomförd utbildning ska du kunna de olika stegen i systematiskt brandskyddsarbete och veta hur metoden förverkligas på arbetsplatsen.

Målgrupp
Brandskyddsansvarig eller andra personer som arbetar med skydds- och säkerhetsfrågor.

Ämnesområden
Att ta fram en brandskyddspolicy, brandskyddsdokumentation, brandskyddsprogram, brandskyddsorganisation, kontrollsystem och övriga erfarenheter från näringslivet.

Kurslängden är cirka åtta timmar (heldag).

Kontakt

Brandman

Lars Karlsson

Telefon: 0730-60 28 56

lars.karlsson@mjolby.se

 

Brandman

Magnus Karlsson
Telefon: 0730-60 28 13

magnus.karlsson@mjolby.se

 

Brandmästare, kontaktperson för systematiskt brandskyddsarbete

Arne Gustavsson

Telefon: 0142-859 09 eller 0730-60 28 51

arne.gustavsson@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480