Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 17 januari 2018
Mjölby kommun

Systematiskt brandskyddsarbete

För att inom företagen fortlöpande kunna ha en kontroll på brandskyddet krävs en inventering och att en brandskyddsdokumentation upprättas.

När brandskyddsnivån motsvarar företagets brandskyddspolicy är det viktigt att kontroll och uppföljning av brandskyddet kontinuerligt genomförs. Rätt utförd kan denna metod med systematiskt brandskyddsarbete minska riskerna för avbrott och produktionsbortfall.

Kursmål
Efter genomförd utbildning ska du kunna de olika stegen i systematiskt brandskyddsarbete och veta hur metoden förverkligas på arbetsplatsen.

Målgrupp
Brandskyddsansvarig eller andra personer som arbetar med skydds- och säkerhetsfrågor.

Ämnesområden
Att ta fram en brandskyddspolicy, brandskyddsdokumentation, brandskyddsprogram, brandskyddsorganisation, kontrollsystem och övriga erfarenheter från näringslivet.

Kurslängden är cirka åtta timmar (heldag).

Innehåll: Lars Karlsson

Senast publicerad: 2016-08-04

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Lars Karlsson

Senast publicerad: 2016-08-04

Senast ändrad av: Mia Högberg

Utbildningsavdelningen

Brandman
Lars Karlsson

Telefon: 0730-60 28 56
lars.karlsson@mjolby.se

Magnus Karlsson
Telefon: 0730-60 28 13
magnus.karlsson@mjolby.se

Kontaktperson SBA

Brandmästare
Arne Gustavsson

Telefon: 0142-859 09 eller
0730-60 28 51
arne.gustavsson@mjolby.se