Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Näringsliv

Näringsliv

Heta Arbeten

Kursen riktar sig till dig som arbetar med svetsning, skärning, lödning, takläggning eller andra metoder som kan orsaka en brand.

Försäkringsbolagen har i sina villkor ett krav på att de som utför tillfälliga brandfarliga heta arbeten måste ha utbildning på området och följa de säkerhetsregler och rutiner som finns. Detta innebär att all personal som är inblandade i ett sådant arbete ska ha denna utbildning, det vill säga:

 • Den som beställer det heta arbetet.
 • Den brandskyddsansvarige som också avgör om det är ett tillfälligt hett arbete eller inte.
 • Den som utför arbetet eller bevakar det heta arbetet.

Kursens innehåll

Brandteori

 • Brandtriangeln
 • Brandförlopp
 • Brandfarlig vara
 • Förebyggande åtgärder

Brandskyddsansvar och organisation på arbetsplats

 • Vem ger tillstånd?
 • Brandskyddsansvarig, vem är det?
 • Den som utför arbetet Beställare/brandskyddsansvarig
 • Brandvakt

Säkerhetsregler, tillståndsblankett och ansvarsfrågor

 • Vilka försäkringar har säkerhetsregler för Heta Arbeten?
 • Försäkringsbolagens ersättningsregler
 • Skadefall
 • Hur fungerar försäkringen vid skada?
 • Tillstånd/kontrollista
 • Straffrättsligt ansvar

Praktik

 • Brand i kläder
 • Handhavande av olika typer av handbrandsläckare
 • Hantering av gasflaskor

Kursen är en heldag på cirka sju timmar och efter genomförd kurs erhålls ett certifikat som gäller i fem år. I kursavgiften ingår kursmaterial, fika och lunch.

Kontakt

Brandman

Lars Karlsson

Telefon: 0730-60 28 56

lars.karlsson@mjolby.se

 

Brandman

Magnus Karlsson
Telefon: 0730-60 28 13

magnus.karlsson@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480