Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Samverkan skola - hem

Mål

Skola och hem ska gemensamt verka för att skapa bästa möjliga utvecklingsbetingelser för varje enskild elev vid Trojenborgsskolan.

Utvecklingssamtal
Varje enskild elev med föräldrar bjuds in till utvecklingssamtal minst en gång per termin. Samtalet förs i dialogform mellan elev, förälder och lärare och ska kännetecknas av jämbördighet och öppenhet. Enskilda samtal mellan föräldrar, elev, basgruppshandledare och rektor sker även vid de tillfällen hemmet eller skolan anser att behov av detta föreligger.

Föräldrabesök i skolan
Alla föräldrar är alltid välkomna att besöka skolan och ta del av arbetet i undervisningsgruppen. För att göra det lättare för föräldrar att få sina tonåringars "godkännande" för ett besök i skolan, anordnas med jämna mellanrum särskilda åhörarveckor.

Föräldramöten/basgruppsmöten
Minst en gång per läsår bjuds föräldrar in till föräldramöte. Mötet kan inledas med gemensam information för flera basgrupper eller hela årskursen. Mötet syftar till att ge föräldrarna information om elevernas arbete i skolan vad gäller arbetsmiljö, mål, arbetsinnehåll och arbetsformer, samt ge föräldrarna tillfälle att komma med synpunkter och diskutera angelägna frågor.

Föräldrarådet
Föräldrarådet består av föräldrar till elever på Trojenborgsskolan. Varje basgrupp utser en kontaktperson. Föräldrarådets arbetsordning görs upp av en särskild ärendeberedning som består av valda föräldrarepresentanter, lärarrepresentant och rektor. Föräldrarådet träffas minst en gång per termin. Föräldrarådet är mötesplatsen för frågor som berör skola och hem, och även platsen där vi tillsammans kan utbyta tankar kring normer och värderingar. Syftet är att utveckla och berika relationerna mellan föräldrar, skola, elev och lärare.

Innehåll: Jonas Bohlin

Senast publicerad: 2017-07-31

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jonas Bohlin

Senast publicerad: 2017-07-31

Senast ändrad av: Stefan Kalm

Trojenborgsskolan


Rektor
Mats Olsson
Telefon: 0142-858 32, 0142 858 30, 0142-858 34

Fax: 0142-404 51
   
trojenborgsskolan@mjolby.se

Adress: Box 124,  Ringgatan 15
596 23 Skänninge