Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Barn & utbildning

Elevhälsan

Till elevhälsan på Trojenborgsskolan finns ett antal personer knutna. Vårt elevhälsosteam består av: rektor, kurator, skolsköterska, elevstödsenhet, basgruppshandledare och speciallärare.

Skolsköterska Lena Andersson
Måndag - Trojan heldag

Tisdag - Väderstad skola

Onsdag - Trojan heldag

Torsdag - Trojan förmiddag

Fredag – Ledig

Telefon: 0142-858 43 eller 073-060 27 80

Kurator Jennifer Sjöstrand
Telefon: 0142-858 47 eller 073-060 27 92

I vissa ärenden kan man behöva kontakta andra, till exempel grundskolans elevhälsan/resursenhet eller någon av socialfövaltningens fältassistenter.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480