Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Ledighet

Som vårdnadshavare för elev på Vifolkaskolan 7-9 har du möjlighet att söka kortare ledighet för enskild angelägenhet för ditt barn.

  • Undervisande lärare kan bevilja ledighet för enstaka lektion.

  • Klassföreståndare kan bevilja för högst två dagar i följd och sammanlagt högst fyra dagar under ett läsår.


Det finns också enligt skollagen begränsade möjligheter för oss att bevilja längre ledighet utöver loven.

Vi kan till exempel inte bevilja ledighet vid resor, exempelvis i samband med familjehögtider eller religiösa högtider eftersom eleven i sådana fall inte deltar i undervisningen. Samråd därför gärna med klassföreståndare runt ert barns möjligheter att klara av en längre ledighet innan ni ansöker.

Under vårterminen i år 9 genomförs nationella prov i svenska, engelska, matematik, No och So. Ledighet beviljas endast i undantagsfall under denna period.

  • Vid ansökan om ledighet längre än två dagar kan rektor efter en samlad bedömning av elevens situation bevilja denna.

    Använd blankett för din ansökan Ladda ner blanketten härPDF

Vifolkaskolan

Rektor
Telefon: 0142-856 02

Expedition
Telefon: 0142-856 00

E-postadress
vifolkaskolan@mjolby.se

Post/Besöksadress

Box 46, Skolvägen 3
590 18 Mantorp

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in