Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Särskola

Särskolan med inriktning träningsskolan har elever från förskoleklass till skolår 9. Eleverna kommer i första hand från Mjölby kommun men även från angränsande kommuner.

Eleverna är fördelade på tre klasser med pedagog och klassassistenter som grundbemanning.

På Egeby särskola arbetar vi med eleven utifrån olika livsperspektv där eleven har ett "aktivt jag" och ett lärande under hela dagen i alla moment. Tillsammans skapar vi en trygg miljö.

På träningskolan jobbar man efter grundsärskolans läroplan med inriktning träningskolan med fem ämnesområden: estetisk verksamhet, motorik, kommunikation, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning.

Särskolan i Mjölby- Information och grundsärskolan och gymnasiesärskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läroplanenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rutiner vid ledighet och frånvaro

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in