Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Läsåret 2018-2019

Skolan består av tre hus med gemensamma hallar i mitten.
I första huset finns kök, personalrum, rektorsexpedition, två förskoleavdelningar och klass 5.
I mittenhuset finns klass 3, klass 4 och ett grupprum , två förskoleavdelningar och vårt bibliotek.
I tredje huset finns förskoleklassen, klass 1, klass 2 samt fritidshemmet. Här finns även en stor samlingssal som används bland annat till motorikhall.

I förskoleklassen jobbar förskollärarna Inger Larsson och Bea Birkhammar. Vill du ha kontakt med dem ringer du telefon: 0142-858 28.

I klass 1 jobbar lärarna Ida Mejsholm och Birgit Åhnby-Sandstedt. Vill du ha kontakt med dem ringer du telefon: 0142-858 28.

I klass 2 jobbar lärarna Elin Forsman och Alida Carlsson. Vill du ha kontakt med dem ringer du telefon: 0142-858 28.

I klass 3 jobbar lärarna Evelina Johansson och Maria Nilsson. Vill du ha kontakt med dem ringer du telefon: 0142-858 27.

I klass 4 jobbar lärarna Hanna Hedestad och Sofie Brangenfeldt. Vill du ha kontakt med dem ringer du telefon: 0142-858 27.

I klass 5 jobbar lärarna Anna Wallin-Andersson och Karin Edvardsson. Vill du ha kontakt med dem ringer du telefon: 0142-858 27.

På fritidshemmet jobbar fritidspedagogerna Mikael Jonsson, Malin Gilje Halvarsson, Tina Florhed, Frida Nordlund, Douglas Widblom och Petra Nilsson. Du når dem på telefon: 0142-858 28.

Kontakt

Rektor

Margareta Melin Lorentzon
Telefon: 0142-858 20

margareta.melin.lorentzon@mjolby.se

 

Skoladministratör

Telefon: 0142-858 25

bjalbotullskolan@mjolby.se

 

Adress: Tullvägen 1, Box 136, 596 33 Skänninge

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in