Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Läsåret 2017-2018

Skolan består av tre hus med gemensamma hallar i mitten.
I första huset finns kök, personalrum, rektorsexpedition, två förskoleavdelningar och klass 4.
I mittenhuset finns klass 3, klass 5 och ett grupprum , två förskoleavdelningar och vårt bibliotek.
I tredje huset finns förskoleklassen, klass 1, klass 2 samt fritidshemmet. Här finns även en stor samlingssal som används bland annat till motorikhall.

I förskoleklassen jobbar förskollärarna Inger Larsson och Hanna Svanberg. Vill du ha kontakt med dem ringer du telefon: 0142-858 28.

I klass 1 jobbar lärarna Elin Forsman och Alida Carlsson. Vill du ha kontakt med dem ringer du telefon: 0142-858 28.

I klass 2 jobbar lärarna Evelina Johansson och Maria Nilsson. Vill du ha kontakt med dem ringer du telefon: 0142-858 28.

I klass 3 jobbar lärarna Hanna Hedestad och Sofie Brangenfeldt. Vill du ha kontakt med dem ringer du telefon: 0142-858 27.

I klass 4 jobbar lärarna Anna Wallin-Andersson och Karin Edvardsson. Vill du ha kontakt med dem ringer du telefon: 0142-858 27.

I klass 5 jobbar lärarna Ida Mejsholm och Birgit Åhnby-Sandstedt. Vill du ha kontakt med dem ringer du telefon: 0142-858 27.

På fritidshemmet jobbar fritidspedagogerna Mikael Jonsson, Malin Gilje Halvarsson, Tina Florhed, Frida Nordlund, Douglas Widblom, Petra Nilsson och Beatrice Birkhammar. Du når dem på telefon: 0142-858 28.

Bjälbotullskolan

Rektor
Margareta Melin Lorentzon
Telefon: 0142-858 20

Margareta.Melin.Lorentzon@mjolby.se

Skolexpedition
Telefon: 0142-858 25

Personalrum
Telefon: 0142-858 26

bjalbotullskolan@mjolby.se

Adress: Tullvägen 1, Box 136
596 33 Skänninge

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in