Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Information om Normlösa skola

På Normlösa skola arbetar vi åldersblandat. Det innebär att vi under  läsåret 2017-2018 kommer att ha eleverna indelade i fyra olika klasser. En klass med elever i förskoleklass och år 1, en klass med elever i år 2, en klass med elever i år 3 och en klass med elever i år 4-5. På skolan finns idag totalt 49 elever. Detta läsår jobbar totalt tolv pedagoger på skola och fritids.

Utvecklingssamtal och föräldrakontakt

Den regelbundna kontakten mellan hemmet och skolan är viktig. Utvecklingssamtal är förberedda samtal mellan elev, föräldrar och lärare och ska äga rum en gång per termin i samtliga årskurser. På samtalen har du som förälder möjlighet att såväl lämna information som att få information om barnets utveckling.

Föräldramöten hålls höst och vår.

Förskoleklassen har ett informationsmöte på vårterminen som förberedelse för skolstarten.

Naturligtvis har vi också fortlöpande kontakt med alla föräldrar och individuella samtal när det behövs.

Elevråd

Elevrådet har representanter från år 1-5 och träffas regelbundet tillsammans rektor.

Elevrådsprotokoll 13 mars 2017Word

Elevrådsprotokoll 4 april 2017Word

Innehåll: Jennica Berzelius

Senast publicerad: 2018-01-15

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jennica Berzelius

Senast publicerad: 2018-01-15

Senast ändrad av: Mia Högberg

Normlösa skola


Rektor Sara Andersson
Telefon: 0142-852 97

sara.andersson@edu.mjolby.se

normlosaskolan@mjolby.se

Sjukanmälan: 0142-36 02 49

Adress:                                 Normlösa skola               Skeppsåsvägen 4
596 93 Skänninge