Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Information om Normlösa skola

På Normlösa skola arbetar vi åldersblandat. Det innebär att vi under  läsåret 2018-2019 kommer att ha eleverna indelade i tre olika klasser. En klass med elever i förskoleklass och år 1, en klass med elever i år 2-3 och en klass med elever i år 4-5. På skolan finns idag totalt 52 elever. Detta läsår jobbar totalt  nio pedagoger på skola och fritids.

Utvecklingssamtal och föräldrakontakt

Den regelbundna kontakten mellan hemmet och skolan är viktig. Utvecklingssamtal är förberedda samtal mellan elev, föräldrar och lärare och ska äga rum en gång per termin i samtliga årskurser. På samtalen har du som förälder möjlighet att såväl lämna information som att få information om barnets utveckling.

Föräldramöten hålls höst och vår.

Förskoleklassen har ett informationsmöte på vårterminen som förberedelse för skolstarten.

Naturligtvis har vi också fortlöpande kontakt med alla föräldrar och individuella samtal när det behövs.

Elevråd

Elevrådet har representanter från år 1-5 och träffas regelbundet tillsammans rektor.Kontakt

Rektor

Sara Andersson
Telefon: 0142-852 97

sara.andersson@edu.mjolby.se
normlosaskolan@mjolby.se

 

Sjukanmälan

SMS: 076-125 26 49

Telefonsvarare: 0142-36 02 49

 

Adress: Normlösa skola, Skeppsåsvägen 4, 596 93 Skänninge

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in