Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Vad krävs för ett serveringstillstånd?

Servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkohol-drycker får bara ske om tillstånd har givits enligt Alkohollagen. Det gäller varje form av servering mot ersättning. Tillståndet kan gälla servering till allmänheten på restaurang men också servering riktad mot ett slutet sällskap; exempelvis en förening eller i en festvåning. 

Olika krav för olika tillstånd

För olika tillstånd ställs olika krav. Generellt kan sägas att serverings-tillstånd bara får ges till den som kan visa att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten.

Detta innebär bland annat

  • att uppvisa allmän och ekonomisk skötsamhet
  • att ha kunskaper om alkohollagstiftningen
  • att serveringsstället skall uppfylla alkohollagens krav på lämpliga lokaler

Kunskapsprov om alkohollagen

Enligt alkohollagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska du som ansöker om tillstånd för alkoholservering
eller provsmakning göra ett kunskapsprov. Provet är webb-baserat och framtaget av Folkhälsomyndigheten, det är samma prov i hela landet.

Provet görs i samband med din ansökan om serveringstillstånd eller i samband med en ansökan eller anmälan om förändring av aktuellt tillstånd i de fall där prov krävs.

För att göra provet kontaktar du omsorgs- och socialförvaltningen, social@mjolby.se eller en alkoholhandläggare i Motala kommun, alk@motala.se.

Mer information om provet och vad för kunskaper som testas går att läsa på Folkhälsomyndighetens sida för kunskapsprov om alkohollagstiftning. http://www.folkhalsomyndigheten.se/kunskapsprov-om-alkohollagstiftning/länk till annan webbplats

Innehåll: Pirjo Ohvo

Senast publicerad: 2017-08-18

Senast ändrad av: Tove Frisk

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Pirjo Ohvo

Senast publicerad: 2017-08-18

Senast ändrad av: Tove Frisk

Skicka din ansökningsblankett till:

Mjölby kommun,
Omsorgs- och socialförvaltningen,
595 80 Mjölby

Frågor besvaras av

Förvaltningssekreterare
Christoffer Sjögren
Telefon 0142-854 81

Göran Lidemalm
Telefon 0142-852 24

social@mjolby.se

Relaterat
Serveringstillstånd
Folkölsförsäljning
Söka tillstånd