Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Hur söker jag serveringstillstånd?

Mjölby kommun samverkar med Motala, Vadstena, Ödeshögs, Boxholms och Finspångs kommuner när det gäller handläggning av ansökningar om serveringstillstånd.

Ansökan görs via e-tjänster eller blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som skickas till Mjölby kommun, Omsorgs- och socialförvaltningen, 595 80 Mjölby

Efter att Motala kommun har handlagt ansökan beslutar Mjölby kommun om tillstånd och delger den sökande.

Handläggningstiden är en till tre veckor för "enkla" tillstånd och två till tre månader för nya "permanenta" tillstånd. Ett avslagsbeslut kan överklagas till Förvaltningsrättenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor, se kontaktuppgifter i högermenyn.

Olika typer av serveringstillstånd och prövningsavgifter

Ett serveringstillstånd avser försäljning av alkoholdryck för förtäring på stället. Vid ansökan tas en prövningsavgift ut för varje tillfälle som ansökan sker. Om du söker för flera tillfällen samtidigt så utgår endast en prövningsavgift.

Prövningsavgiften varierar beroende på typen av tillstånd och faktureras med tio dagars förfallotid efter att utredning av ansökan slutförts. Inget beslut om serveringstillstånd fattas förrän prövningsavgift är betald. Utebliven betalning kan även bli skäl för tillsyn av verksamheten och försvåra möjligheten till framtida tillstånd.

Efter beslut i ärendet utfärdas ett tillståndsbevis som innehåller uppgifter om vad serveringstillståndet omfattar. Detta skickas till den sökande
samt till övriga tillsynsmyndigheter för kännedom.

Tillstånd kan ges till:

 • Stadigvarande till allmänheten (vanligtvis till
  restauranger)
  Prövningsavgift: 6 000 kronor
 • Stadigvarande till slutna sällskap (festvåningar och klubblokaler)Prövningsavgift: 6 000 kronor
 • Tillfälligt till allmänheten (exempelvis vid festivaler)Prövningsavgift: 3 500 kronor
 • Tillfälligt till slutet sällskap (personalfester, bröllop och dylikt) Prövningsavgift: 500 kronor
 • Pausservering (servering i konsert- eller teaterfoajé under paus)Prövningsavgift: 1000 kronor
 • Trafikservering (servering på tåg, flyg, båt i trafik)
  Prövningsavgift: 0 kronor

Offentligt eller sekretess?

Ansökan och beslutet är offentliga handlingar. Även registret över restauranger med serveringstillstånd är offentligt. Övriga handlingar och uppgifter (finansiering, brottsregister och så vidare) omfattas av sekretess.

Kontakt

Förvaltningssekreterare

Christoffer Sjögren
Telefon 0142-854 81

 

Göran Lidemalm
Telefon 0142-852 24

 

social@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Pirjo Ohvo
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-04-04
Publicerad: 2009-09-26

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in