Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 20 februari 2018
Mjölby kommun

Folkölsförsäljning

Det som brukar kallas folköl benämns i alkohollagen som öl. Lagen styr hur försäljning av folköl ska skötas för att begränsa skadlig alkoholkonsumtionen. För servering och försäljning av öl krävs inte något tillstånd, men vissa villkor måste vara uppfyllda.

Villkor för att sälja eller servera folköl:

 

Godkänd lokal

Verksamheten måste drivas i en lokal som godkänd som livsmedelslokal enligt bestämmelser meddelade med stöd av 22 paragrafen tredje stycket Livsmedelslagen .

Försäljning av matvaror och servering av mat

Med matvaror menas i detta sammanhang varor ur det vanliga livsmedelssortimentet. Enbart varor ur det så kallade kiosksortimentet anses inte tillräckligt. Observera att det måste vara frågan om en faktisk försäljning, det räcker alltså inte med att ha några enstaka matvaror på en hylla.

Anmälan

Den som bedriver försäljning och/eller servering av öl ska senast när verksamheten påbörjas anmäla det till kommunen.

Det kostar inte något att anmäla försäljning av folköl.

Här finns blankett för anmälan av ölförsäljning

Egentillsyn

Vid försäljning och/eller servering av öl ska särskild tillsyn utövas. För tillsynen ska det finnas ett för verksamheten lämpligt egentillsynsprogram.

Den som säljer folköl utan att lokalen är godkänd som livsmedelslokal och/eller inte säljer matvaror kan dömas för olovlig försäljning av alkoholdrycker till böter eller fängelse.

Kassapersonal har ett personligt straffansvar och kan straffas med böter eller fängelse om folköl säljs till en person som till exempel inte fyllt 18 år.

Kontroll av försäljningsställen, kontrollavgift för tillsyn

Mjölby kommun samverkar med Motala, Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Finspåns kommuner när det gäller tillsyn och kontroll av försäljningsställen av öl. För de som bedriver verksamhet med försäljning av sådana produkter innebär detta ingen förändring annat än att kontakt om och information rörande detta kan förekomma från Motala kommun.

En avgift på 1 000 kronor tas ut av Mjölby kommun för tillsyn och kontroll varje år.

Skicka in ansökningsblankett till:

Mjölby kommun
Omsorgs- och socialförvaltningen
595 80 Mjölby

Frågor besvaras av

Förvaltningssekreterare
Christoffer Sjögren
Telefon 0142-854 81

Göran Lidemalm
Telefon 0142-852 24

social@mjolby.se

Relaterat
Serveringstillstånd
Krav på tillstånd
Söka tillstånd

Innehåll: Pirjo Ohvo

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Pirjo Ohvo

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg