Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Skolvägen/Skolskjuts

Vägen till skolan är föräldrars ansvar. Det är en självklarhet att alla som cyklar alltid har hjälm.  Inga cyklar på skol- eller idrottshallsområdet.

Skolskjuts

Mjölby Trafik AB kör skolskjuts i Mjölby kommun. Frågor om skolskjuts besvaras av kommunens skolskjutssamordnare Susanne Avelöv, telefon 0142-853 99
Inför läsårsstarten har Susanne skickat infobrev hem till de elever som är berättigade skolskjuts.

Vem får skolskjuts?

För att en elev i Mjölby kommun ska erbjudas skolskjuts skall närmaste vägen från hemmet till skolan vara minst

  • i förskoleklass och år 1-3 gäller 2 kilometer
  • i år 4-6 gäller 4 kilometer
  • i år 7-9 gäller 5 kilometer

Ansvar

  • Föräldrarna har ansvar för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen.

  • Föräldrarna har ansvaret för att eleven är vid skolskjutshållplatsen vid meddelad avgångstid.

  • Föräldrarna har till uppgift att se till att eleven går anvisad väg till hållplatsen och följer överenskomna ordningsregler.

  • Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av eleven på andra ställen än de i skolskjutsplanen fastställda skolskjutsplatserna.

  • Vid sjukdom eller vid annan tillfällig frånvaro ska föräldrarna omgående meddela entreprenören (telefonnummer i ”Susannes info-brev” enligt ovan).

Barnen ska sitta på sina platser (samma plats hela resan) och hålla sig till normal samtalston. Säkerhetsbälten används under hela resan.

De elever som åker skolskjuts ska i bussen/bilen ha ett vårdat uppförande och vara försiktiga vid hållplatsen. Vid skolans hållplats följer man de regler som gäller.

Kontakt

Rektor

Lena Rothman
Telefon: 0142-856 30

lena.rothman@mjolby.se

 

Administratör

Kicki Karlsson

Telefon: 0142-853 49

kristina.karlsson@mjolby.se

klammestorpsskolan@mjolby.se

 

Expedition och sjukanmälan

Telefon: 0142-856 31

 

Personalrum

Telefon: 0142-856 37

 

Besöksadress: Västerlösavägen 1 Mantorp

Postadress: Box 109, 590 20 Mantorp

Hitta till Klämmestorpsskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Petra Unné Karlsson
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-27
Publicerad: 2009-09-24

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in