Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Praktisk information om fritids på Klämman

Här finner du praktisk information som rör vårt fritidshem lokalt, men även kommunalt. Allt från hur du söker plats, till vilka som jobbar hos oss.

Viktigt att tänka på

Skolskjuts från vistelse på fritidshemmet medges ej.
Har du frågor om avgiften, kontakta Elisabeth Andersson, 0142-853 99.

Samarbete

Fritidshemmen i Mantorps skolområde samarbetar. Detta innebär att vi kan slå samman fritidshemsverksamheten, till exempel under studiedagar och lov (se separata utskick).  

Vad gäller barnens fritidishemsvistelse vid lovtillfällen ber vi med eftertryck vårdnadshavare att inte "gardera sig". Tala med personalen. Det är mycket viktigt att meddela fritis om barnet inte kommer som beräknat under till exempel sommaren, telefonnummer 0142-856 33 eller 0736-951981.

Ansökan och uppsägning

Plats erbjuds, till och med tolv års ålder, de barn som har förvärvsarbetande eller studerande vårdnadshavare. Alla blanketter ni kan behöva finns att hitta i den högra röda rutan. Klicka på blanketter och därefter barnomsorg.
Plats på fritidshemmet garanteras inom två månader från ansökningstillfället.
Uppsägningstiden är två månader.

Personal

 

På Villa Villekulla (före detta lillfritids) finner du barnen som går i förskoleklass och år 1.  
Här jobbar i huvudsak:

På Björngrottan (före detta Storfritids) finner du barnen som går i år 2-5. Här jobbar i huvudsak:

På fritids jobbar dessutom

Klämmestorpsskolans fritidshem

Telefon Villa Villekulla: 0142-856 33
För att skicka sms: 070-532 06 36

Telefon Björngrottan: 0142-856 85
För att skicka sms: 072-353 08 02

Besöksadress: Västerlösavägen 1 Mantorp

Postadress: Box 109, 590 20 Mantorp

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in