Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
tisdag 16 januari 2018
Mjölby kommun

Avdelningar på Lundby förskola

Lundby förskola har tre avdelningar, Lille Skutt för 1-3 åringar, Bamse för 1-5 åringar och Nalle Maja för 3-5 åringar. 

Barn som gungar Foto: Paola Lantz

Vi har två utegårdar med inbjudande lekmiljö.

Vårt arbetssätt är anpassat för den mångkulturella barngruppen, där språket och leken är två viktiga hörnstenar.

Lek i sandlådan Foto: Paola Lantz

Den pedagogiska verksamheten 
planeras utifrån det enskilda barnets och gruppens behov. 

Vårt arbetssätt är stimulerande och utmanar barnens utveckling och lärande.   
Vi jobbar med områdena språk, matematik, natur och teknik enligt den nya reviderade läroplanen.

De flesta av pedagogerna är utbildade i "Tecken som stöd".

Hos oss får också barnen möjlighet att påverka. Vi fattar gemensamma beslut där alla åsikter väger lika.

Barnen kan och vill och vi ger dem möjligheter!

Kom gärna och besök oss!

Innehåll: Rose-Marie Egnell

Senast publicerad: 2018-01-09

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Rose-Marie Egnell

Senast publicerad: 2018-01-09

Senast ändrad av: Mia Högberg

Lundby förskola

Förskolechef
Rose-Marie Egnell
Telefon: 0142-853 07
rose-marie.egnell@mjolby.se

Administratör
Gun Petersson
Telefon: 0142-859 13
gun.petersson@mjolby.se

Avdelningar

Bamse: 0142-851 44
Lille Skutt: 0142-857 50
Nalle Maja: 0142-856 77
Kök:
0142-36 62 15

Adress: Kapellgatan 2A
595 31 Mjölby

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2014

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480

Copyright © 1996-2014

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480

Webbredaktör: Mia Högberg, Webbmaster: Stefan Kalm, Kontakta webbredaktionen