Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Avdelningar på Lundby förskola

Lundby förskola har tre avdelningar, Lille Skutt för 1-3 åringar, Bamse för 1-5 åringar och Nalle Maja för 3-5 åringar. 

Lek i sandlådan Foto: Paola Lantz

Vi har två utegårdar med inbjudande lekmiljö.

Vårt arbetssätt är anpassat för den mångkulturella barngruppen, där språket och leken är två viktiga hörnstenar.

Den pedagogiska verksamheten
planeras utifrån det enskilda barnets och gruppens behov.

Vårt arbetssätt är stimulerande och utmanar barnens utveckling och lärande.
Vi jobbar med områdena språk, matematik, natur och teknik enligt den nya reviderade läroplanen.

De flesta av pedagogerna är utbildade i "Tecken som stöd".

Hos oss får också barnen möjlighet att påverka. Vi fattar gemensamma beslut där alla åsikter väger lika.

Barnen kan och vill och vi ger dem möjligheter!

Kom gärna och besök oss!

Kontakt

Förskolechef

Jenny Sundström
Telefon: 0142-858 96

jenny.sundstrom@mjolby.se

 

Administratör

Gun Petersson
Telefon: 0142-859 13

gun.petersson@mjolby.se

 

Bamse

Telefon: 0142-851 44

Lille Skutt

Telefon: 0142-857 50

Nalle Maja

Telefon: 0142-856 77

Kök

Telefon: 0142-36 62 15

 

Adress: Kapellgatan 2A, 595 31 Mjölby

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in